Na trgu dela se vedno znova srečujemo z različnimi kršitvami

V torek, 15. novembra 2016, je študentom v študijskem središču Fakultete za management v Celju v okviru predmeta Pravo družb in delovno pravo pri izr. prof. dr. Valentini Franca predavala gostja iz prakse Damijana Zupanc, delovna inšpektorica za območje Celje-Velenje z Inšpektorata Republike Slovenije za delo.

"Na trgu dela se vedno znova srečujemo z različnimi kršitvami, kar nam predstavlja strokovni izziv, hkrati pa dodatno otežuje naše delo," je svoj pogled na trg dela v Sloveniji začela gostja iz prakse – inšpektorica za delo za območje Celje-Velenje Damijana Zupanc. V okviru predmeta Pravo družb in delovno pravo v Celju smo prisluhnili izredno zanimivemu predavanju, v katerem nam je predstavila, s katerimi kršitvami se inšpektorji za delo srečujejo na trgu dela ter kako se nanje odzivajo. Še vedno je veliko kršitev na področju plač in delovnega časa, ko delodajalci plačujejo plače po zakonsko določenem roku ali jih sploh ne plačujejo ter ko delavcem odrejajo delo prek zakonsko določenega delovnega časa. Velikokrat se odločijo za ukrep prepovedi opravljanja dela, ko, na primer, študent dela brez veljavne študentske napotnice. Velik strokovni izziv zanje so situacije, ko je poseženo v dostojanstvo delavca, to so zlasti primeri mobinga, diskriminacije in drugih oblik neželenega ravnanja, saj imajo v teh primerih omejene možnosti ukrepanja.

 

17. november 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo