Nagovor dekana ob začetku študijskega leta

Lepo pozdravljeni – prvič in vnovič – na Fakulteti za management. Začelo se je novo študijsko leto. Pred vami so nove dogodivščine, nove priložnosti in novi izzivi. Odkrivajte, raziskujte, preskušajte ... skratka, izkoristite vse možnosti, ki vam jih ponujajo naša fakulteta, primorska univerza in univerzitetno okolje.

Študentska leta so pomemben mejnik v vašem življenju. Med študijem si postavite pomembne temelje, na katerih boste gradili svojo prihodnost. Stkali boste številne prijateljske vezi, ki bodo morda trajale vse življenje. Dobili boste znanja, ki vam bodo odpirala vrata v svet novih priložnosti v osebni in profesionalni karieri. Z izkušnjami, ki si jih boste nabrali v teh letih, pa boste oplemenitili svojo osebnostno zrelost.

Fakulteta za management letos praznuje 20. obletnico izobraževanja strokovnjakov na področju družboslovja s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede. S študijem na naši fakulteti boste pridobili kompetence upravljanja, osvojili boste veščine komuniciranja v globalni družbi in se zavedli pomena etičnosti uporabe znanj in kompetenc, poglobili poznavanje pravnih vidikov poslovanja in odločanja, spoznali zakonitosti trajnostnega razvoja posameznika in družbe ter proučevali probleme naše dobe globalizacije.

Želim vam, da bi bili uspešni. Ta cilj bomo dosegli z ustvarjalnim sodelovanjem vseh, tako vas, študentk in študentov, kot tudi vseh zaposlenih na fakulteti.

Ponujamo vam znanja za uspeh. Zajemajte jih v polni meri.

30. september 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo