Nagovor dekana ob začetku študijskega leta

Lepo pozdravljeni na Fakulteti za management. Začelo se je novo študijsko leto, ki vam ponuja nove priložnosti in nove izzive. Naj vas vodi želja po znati več in vedeti več. Odkrivajte, raziskujte, preskušajte ... skratka, izkoristite vse možnosti, ki vam jih ponujajo naša fakulteta, primorska univerza in univerzitetno okolje.

Fakulteta za management ima že več kot 20-letno tradicijo v izobraževanju strokovnjakov na področju družboslovja s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede. S študijem na naši fakulteti boste dobili dobre temelje za profesionalni razvoj  in osebnostno rast. Pridobili boste kompetence upravljanja, osvojili boste veščine komuniciranja v globalni družbi, se zavedli pomena etičnosti uporabe znanj in kompetenc, poglobili poznavanje pravnih vidikov poslovanja in odločanja, spoznali zakonitosti trajnostnega razvoja posameznika in družbe, dobili znanja za ustvarjalno, inovativno, v podjetništvo usmerjeno delo ter proučevali probleme naše dobe globalizacije.

Želim vam, da bi bili uspešni. Ta cilj bomo dosegli z ustvarjalnim sodelovanjem vseh, tako vas, študentk in študentov, kot tudi vseh zaposlenih na fakulteti.

Ponujamo vam znanja za uspeh. Zajemajte jih v polni meri.

  

 

 

30. september 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo