Nagovor dekana ob začetku študijskega leta

lepo pozdravljeni na Fakulteti za management v študijskem letu 2017/2018. 

Vsem, ki prag naše fakultete prestopate prvič, želim, da bi se med nami počutili dobro, da bi v času študija spletli veliko prijateljskih vezi in našli dobre zaveznike za vaše prihodnje podvige. Vsem tistim, ki našo fakulteto že poznate, pa želim uspešno nadaljevanje in dokončanje študija. 

Vesel sem, da študirate na naši fakulteti. S študijem boste pridobili kompetence upravljanja, osvojili boste veščine komuniciranja v globalni družbi in se zavedli pomena etičnosti uporabe znanj in kompetenc ter spoznali zakonitosti trajnostnega razvoja posameznika in družbe. 

Z vpisom v naše študijske programe (p)ostajate del naše akademske skupnosti in s tem prispevate k razvoju fakultete. 

Kot prožna visokošolska ustanova vseskozi budno spremljamo dogajanje v širšem družbenem prostoru in se trudimo v naše študijske programe čim prej vpeljati znanja, ki bodo našim diplomantom prinesla konkurenčno prednost na trgu delovne sile. Tako bomo študijskem letu 2017/2018 začeli izvajati prenovljen magistrski študijski program Ekonomija in finance

Že nekajletno uspešno sodelovanje z Moskovsko šolo ekonomike prestižne univerze M. V. Lomonosova bomo letos utrdili s skupnim mednarodnim magistrskim programom Ekonomija in finance, ki omogoča pridobitev dvojne diplome – diplomo Univerze na Primorskem in diplomo Moskovske državne univerze Lomonosova, ki je ena najbolj želenih prestižnih diplom. Fakulteta za management bo tako prva poslovna šola v Sloveniji, ki bo izobraževale kadre za delovanje na ruskem trgu in za delovanje na evropskem trgu za rusko gospodarstvo. 

V tem študijskem letu se bo na Fakulteti za management izobraževala že druga generacija mednarodnih študentov, ki so vpisani v univerzitetni program Management v angleščini. Poleg njih bodo našo fakulteto mednarodno obarvali tudi Erasmus študenti. 

Vsem želim veliko študijskih uspehov. Dosegli jih bomo z ustvarjalnim sodelovanjem vseh, tako vas, študentk in študentov, kot tudi vseh zaposlenih na fakulteti. 

Imeti znanje pomeni imeti prihodnost na dlani. Zato znanja, ki vam jih fakulteta daje, zajemajte v polni meri.

Bodite ustvarjalni! Bodite odgovorni! Bodite drzni! To je pot do uspeha.

  

 

 

29. september 2017 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo