Nagrada Banke Slovenije tudi našemu diplomantu mag. Boštjanu Zrimu

Preteklo sredo je v avli Banke Slovenije potekala tradicionalna podelitev nagrad za magistrska in doktorska dela študentov slovenskih univerz. Nagrade se podeljujejo za spodbudo raziskovalnega dela študentov na področju ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ, finančnega prava in finančnega prestrukturiranja. Nagrade za zaključna dela Banka Slovenije podeljuje ob obletnici uvedbe slovenskega tolarja in na ta način počasti slovesni datum.

Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo je na podlagi vseh prejetih del na razpisani natečaj izbrala sedem del, ki jih je Banka Slovenije nagradila. Nagrajence in navzoče je nagovoril guverner Banke Slovenije dr. Boštjan Jazbec. Skupaj z dr. Mejro Festić, predsednico Komisije Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo, sta nagrajencem podelila nagrade in jim čestitala.

Med letošnjimi nagrajenci je bil tudi diplomant Fakultete za management mag. Boštjan Zrim. Nagrado je dobil za magistrsko delo Povezanost strukture kapitala in propadanja slovenskih podjetij: primer predelovalne in gradbene dejavnosti, ki je nastalo pod mentorstvom (izr.) prof. dr. Primoža Dolenca.

Mag. Boštjanu Zrimu iskrene čestitke tudi z naše strani!

Povzeto po sporočilu za javnost Banke Slovenije.

2. november 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo