Nagrade Mladinskega sveta Slovenije

Mladinski svet Slovenije (MSS) razpisuje Nagrado MSS za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2019.  

 

Prijavijo se lahko vsi, ki:
• so v letu 2019 na katerikoli visokošolski instituciji v Sloveniji zagovarjali diplomsko ali magistrsko delo,
• so v delu obravnavali katerokoli tematiko s področja mladih in
• so bili ob zagovoru dela stari manj kot 30 let.

V obeh kategorijah bomo podelili nagrado, in sicer:
- za najboljše magistrsko delo po t.i. bolonjskem sistemu ali diplomsko delo po starem sistemu 400 evrov bruto.
- za najboljše diplomsko delo po bolonjskem sistemu 300 evrov bruto.

Vsi prijavljeni diplomanti, katerih dela bodo ustrezala pogojem natečaja, bodo povabljeni na slovesno podelitev nagrad, prav tako njihovi mentorji.

RAZPIS IN PRIJAVNICA

28. januar 2020 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo