Obala je dobila STIČNO TOČKO za socialno podjetništvo

 

Obala je danes dobila stično točko, ki so jo v sklopu projekta SOCIALNEET odprli na Fakulteti za management Univerze na Primorske,. V sklopu projekta bodo mladi brezposelni posamezniki pridobivali znanje in veščine, ki jim bodo omogočale vstop v svet socialnega podjetništva z razvojem ideje, poslovnega modela ter realizacijo na trgu dela.

G. Aleksej Skok, podžupan Občine Izola in Prof. dr. Maja Meško, prodekanja za raziskovanje na UP FM; Foto: Blaž Korent (UPFM)

Projekt SOCIALNEET, ki ga UP Fakulteta za management izvaja skupaj z osmimi organizacijami iz sedmih držav, financira EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (EEA in Norveški finančni mehanizem za zaposlovanje mladih). V njem bodo mladi brezposleni, ki niso vključeni v programe šolanja ali usposabljanja, dobili možnost, da pod mentorstvom strokovnjakov pridobijo znanja iz področja socialnega podjetništva ter aktivno pripravljajo vsebine in načrte za lastno socialno podjetje ali vključitev v katero od organizacij, ki že deluje na družbeno koristnem področju. Prednostne vsebine projekta so kmetijstvo, IT in odprtokodno programiranje, turizem in kultura, alternativni viri energije ter zdravstvene in socialne storitve, vendarle pa bodo izvajalci projekta veseli tudi idej in pobud iz drugih področij. 

SOCIALNEET stična točka, ki sta jo slavnostno otvorila podžupan Občine Izola g. Aleksej Skok, kot predstavnik lokalne skupnosti, ter prodekanja za raziskovanje na UP Fakulteti za management prof. dr. Maja Meško, bo sedaj zaživela in vsakodnevno gostila mlade željne znanja in uspeha na področju podjetništva ali družbeno koristnih del. V njej se bodo mladi lahko zbirali, se sestajali z mentorji, iskali kreativne rešitve družbenih problemov, brskali za informacijami ter raziskovali potrebe trga. Po besedah doc. dr. Armanda Faganela, ki je tudi koordinator projekta na UP Fakulteti za management: ''ima Obala od danes dalje stičišče znanja in informacij za vse, ki bi radi aktivno spreminjali družbeno okolje ter pomagali pomoči potrebnim za boljši jutri''.

Prof. dr. Rok Strašek, prorektor UP za ekonomiko in finance, Doc. dr. Armand Faganel, koordinator projekta ter G. Aleksej Skok, podžupan Občine Izola; Foto: Blaž Korent (UPFM)

Poziv gre sedaj mladim, ki torej nimajo zaposlitve in niso vključeni v programe izobraževanja ali usposabljanja, da se s prijavo na spodnji povezavi vključijo v projekt, v sklopu katerega bodo brezplačno deležni ogromne količine znanja, informacij ter spodbude s strani mentorjev pri pripravi in razvoju lastnih idej ali vključitvi v že obsotječe organizacije civilne družbe.

 

 

SOCIALNEET meeting point opening

18. februar 2020 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo