Študenti FM na obisku: Okrožno sodišče v Kopru

Študenti prvega letnika univerzitetnega študijskega programa Management so v petek, 9. oktobra 2015, v okviru predmeta Uvod v teorijo prava, ki ga predava izr. prof. dr. Danila Djokić, obiskali Okrožno sodišče v Kopru.  Tam so jih sprejele predsednica okrožnega sodišča Darja Srabotič, višja sodnica, Petra Leskovic Potočnik, okrožna sodnica, in Barbara Pišot, vodja urada predsednice. Predstavile so delovanje sodišča na splošno in njegove funkcije. Zelo nazorno so predstavile ključne razlike med okrajnim, okrožnim, višjim in vrhovnim sodiščem ter na kratko orisale temelje civilnega in kazenskega postopka. Pojasnile so tudi, kaj je to mediacija in da v mediacijskem postopku lahko dosežemo poravnavo s stranko ter si tako znižamo stroške in skrajšamo porabljen čas za pravdanje na sodišču.

Obisk koprskega okrožnega sodišča je bil zanimiv in poučen uvod v predavanja pri predmetu Uvod v teorijo prava.

Hvala predstavnicam Okrožnega sodišča v Kopru za prijazen sprejem in poučno druženje.

 

Zapis in foto: Jan Orel, študent 1. letnika UN Management

12. oktober 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo