Objavljen je Javni poziv za pridobitev štipendij Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem za študijsko leto 2016/2017

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem upravlja z namenskim premoženjem, ki so ga v ta sklad prispevali vlagatelji. Sklad temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem, občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov Univerze na Primorskem. Cilj sklada je hkrati tudi spodbuda vseh študentov Univerze na Primorskem k čim boljšim študijskim uspehom.

Sklad pridobiva sredstva za izpolnjevanje svojega namena iz državnih, občinskih, podjetniških in drugih virov. Štipendijski sklad Univerze na Primorskem ni pravna oseba, ampak zbir sredstev, ki se stekajo na poseben podračun Univerze na Primorskem in s katerimi upravlja organ upravljanja, ustanovljen po tem pravilniku. Lastnik sredstev sklada je Univerza na Primorskem kot nosilka tega sklada.

Besedilo Javnega poziva za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem v študijskem letu 2016/2017 je dostopno tukaj:

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 7. 11. 2016.
Vloga je oddana pravočasno, če je oddana od 25. 10. 2016  do 7. 11. 2016.

Besedilo Javnega poziva delodajalskim organizacijam za vključitev v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem za študijsko leto 2016-2017 je dostopno tukaj:

Pravilnik Štipendijskega sklada UP

27. oktober 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo