Objavljen je razpis za vpis v podiplomske študijske programe

Koper, 29. maj 2015 – Objavljen je razpis za vpis v podiplomske študijske programe Fakultete za management Univerze na Primorskem. Za študijsko leto 2015/2016 razpisujemo pet magistrskih študijskih programov in doktorski študijski program.

Magistrski študijski programi:

  • Management (izvedba v slovenskem jeziku), 
  • Management (izvedba v angleškem jeziku), 
  • Ekonomija in finance, 
  • Pravo za management – VPIS TUDI V REDNI ŠTUDIJ, 
  • Management trajnostnega razvoja (skupni študijski program z UP FHŠ, UP FVZ in UP FTŠ)  in
  • Politologija – NOV ŠTUDIJSKI PROGRAM.

Doktorski študijski program:

  • Management.
Število razpisanih mest 

Magistrski programi, vpisna mesta v 1. letnik

Študijski program

Študijsko središče

Slovenci in tujci iz EU

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU

Vzporedni študij

redni

izredni

redni

izredni

redni

izredni

Management (izvedba v slovenskem jeziku)

Koper

50

20

5

2

5

-

Celje

50

20

5

2

5

-

Škofja Loka

50

20

5

2

5

-

Management (izvedba v angleškem jeziku)

Koper

-

30

-

15

-

-

Ekonomija in finance

Koper

30

20

3

2

2

-

Pravo za management

Koper

30

20

3

2

-

Politologija (skupni s FHŠ)

Koper

30

10

3

1

2

-

Management trajnostnega razvoja (skupni s FHŠ, FVZ in FTŠ)

Koper

30

30

3

3

2

2

 

Vpisna mesta po merilih za prehode v 2. letnik:

  • število razpisanih mest je omejeno s številom razpisanih mest za 1. letnik generacije oz. s številom vpisanih v 1. letnik v študijskem letu 2014/2015.

Doktorski program

Študijski program

Študijsko središče

Slovenci in tujci iz EU

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU

1. letnik

2. letnik po merilih za prehode

1. letnik

 

 

redni

izredni

redni

izredni

redni

izredni

Management

Koper

-

20

-

10

-

2

 

Prijava na razpis v prvem prijavnem roku poteka

od 8. junija do vključno 4. septembra 2015.  

Prijavo za vpis (v 1. letnik, v višji letnik po merilih za prehode ali za vzporedni študij) mora kandidat oddati prek elektronske vloge spletnega portala eVŠ, prijava v  angleškem jeziku je kandidatom na voljo na tej povezavi (ANG).

Drugi prijavni rok bo razpisan, če bodo še prosta mesta.

Več informacij o študijskih programih:

 

 Informativni dnevi Fakultete za management 

 Kraj

 Lokacija

 Junij

 Avgust

 Koper

sedež fakultete
Koper, Cankarjeva 5  

Torek, 16. 6. 2015, ob 17. uri

Torek, 25. 8. 2015, ob 17. uri

 Škofja  Loka

nekdanja vojašnica
Škofja Loka, Partizanska 1  

Sreda, 17. 6. 2015, ob 17. uri

Sreda, 26. 8. 2015, ob 17. uri

 Celje

UP FM
študijsko središče Celje,
Ljubljanska c. 5a  

Četrtek, 18. 6. 2015, ob 17. uri

Četrtek, 27. 8. 2015, ob 17. uri

1. junij 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo