Organizacija pedagoškega procesa na UP FM v času preventivnih ukrepov

Varnost in dobro počutje vseh naših študentov in zaposlenih je za nas izjemnega pomena. Univerza na Primorskem in z njo Fakulteta za management je že ta teden sprejela več ukrepov:


Neposredni pedagoški proces 

Do preklica, najmanj pa do 29. marca 2020, poteka večina predmetov v e-obliki na različne načine in na različnih platformah. O tem smo vas obveščali že od ponedeljka v intranetu in po e-pošti. Prav tako so navodila učiteljev že objavljena v e-učilnici.

Zelo pomembno je, da v tem času redno spremljate obvestila in e-pošto ter predmete v e-učilnici. Sproti vas bomo obveščali do kdaj bo pedagoški proces potekal v e-obliki. Za predmete, ki ne potekajo v e-obliki pa bomo poskušali najti rešitve, ko bodo preklicani ukrepi. 

 

Uradne ure 

Uradne referatov in mednarodne pisarne so do preklica odpovedane. Za vse informacije smo dosegljivi po elektronski pošti.

Mateja Trunk Hrvatin, vodja referata – mateja.trunk.hrvatin@fm-kp.si 

Blaž Korent – blaz.korent@fm-kp.si  (magistrski in doktorski programi)

Vesna Ahlin – vesna.ahlin@fm-kp.si (VS in UN programi v slovenskem jeziku)

Marisol Pribac – marisol.pribac@fm-kp.si (UN program v angleškem jeziku, študijske izmenjave)

Robi Regoršek – robi.regorsek@fm-kp.si (študijsko središče Celje, priznavanje znanj in spretnosti, priznavanje tujega izobraževanja)

 

Kvartalno izpitno obdobje

Nekateri kolokviji bodo že v času izvajanja kvartala izvedeni v e-okolju, o tem vas bodo pravočasno obvestili učitelji pri posameznem predmetu. Če bodo omejitve pedagoškega procesa podaljšane do kvartalnega izpitnega obdobja, vas bomo o morebitnih nadomestnih terminih obvestili pravočasno.

 

Zagovori

Vsi javni zagovori diplomskih del so do preklica odpovedani.

 

Verjamemo, da imate v tem trenutku še veliko vprašanj in skrbi glede vaših študijskih obveznosti in dela. Zagotavljamo vam, da sprejemamo vse potrebne ukrepe, da bo študijski proces potekal kar najbolj nemoteno in hkrati za vas ne bo predstavljal nepotrebne zdravstvene ogroženosti. Zato naši splošni ukrepi vključujejo naslednje:

  • odsvetujemo poti študentom in zaposlenim v ogrožena območja,
  • odsvetujemo obiske iz tujine iz ogroženih območij,
  • ukinjamo srečanja, kjer je v tesnem stiku več ljudi,
  • zagovori diplomskih del se prestavijo na čas, ko bodo ukrepi preklicani,
  • komunikacija se opravlja preko e-pošte in telefona ali drugih elektronskih medijev (skype, VOX).

Dodatne informacije

Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Ministrstvo za zdravje 

Pogosta vprašanja in odgovori NIJZ

Vsak dan med 9. in 17. uro je na NIJZ odprta telefonska številka za splošno javnost: 031 646 617, na kateri je zdravnik na voljo za pogovor z zaskrbljenimi prebivalci in jim skuša odgovoriti na njihova specifična vprašanja.

12. marec 2020 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo