Osebni stečaj v praksi: kaj bi o osebnem stečaju moral vedeti vsak upnik ali dolžnik

Fakulteta za management
Univerze na Primorskem

vabi

na strokovni seminar z naslovom

OSEBNI STEČAJ V PRAKSI:
KAJ BI O OSEBNEM STEČAJU MORAL VEDETI
VSAK UPNIK ALI DOLŽNIK

Ali je osebni stečaj lahko rešitev? Trenutno je pred sodišči v Sloveniji odprtih skoraj 7.000 postopkov osebnega stečaja, njihovo število še narašča. V javnosti se ustvarja vtis, da se dolžniki, ki se odločijo za osebni stečaj, rešijo vseh svojih dolgov, njihovi upniki pa ostanejo brez poplačila. Ali je res tako?

Namen seminarja je predstaviti prednosti in slabosti osebnega stečaja. Prav tako bo seminar dal odgovore na naslednje dileme:

  • Katero premoženje se nameni za poplačilo terjatev upnikov in katero premoženje kljub uvedenemu stečajnemu postopku ostane dolžniku?
  • Kakšne so bistvene razlike med poplačilom upnikov v stečaju in poplačilom upnikov v izvršbi?
  • Katere terjatve se poplačajo pred drugimi?
  • Kateri dolgovi se dolžniku ne odpustijo?
  • Katere osebne in druge okoliščine sodnik upošteva pri določitvi preizkusne dobe za odpust obveznosti?
  • Na kaj bi morali upniki biti pazljivi v postopku unovčevanja premoženja dolžnika (dražba)?

 

Seminar je namenjen tistim prezadolženim osebam, ki razmišljajo o uvedbi osebnega stečaja, kot tudi upnikom, ki imajo terjatve zoper takšne osebe. Na seminarju bosta predavateljici predstavili postopek osebnega stečaja skozi praktične primere in opozorili na tiste vidike osebnega stečaja, ki lahko privedejo do zelo različnih rezultatov.

 

Seminar bosta izvedli:

Natalija Horvat Pasar, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani, stečajni oddelek,

dr. Elizabeta Zirnstein, docentka za področje prava na Fakulteti za management Univerze na Primorskem.

 

Seminar bo izveden na treh različnih lokacijah:

 

Koper ǀ 26. maj 2015 ǀ ob 16.30

Fakulteta za management

Cankarjeva 5 – velika predavalnica

 

Celje ǀ 27. maj 2015 ǀ ob 16.30

Fakulteta za management – Študijsko središče Celje

Ljubljanska cesta 5A (Maksimilijan) – velika predavalnica

 

Škofja Loka ǀ 28. maj 2015 ǀ ob 16.30

Fakulteta za management – Študijsko središče Škofja Loka

Partizanska 1 (bivša vojašnica) – predavalnica 2

Seminar bo trajal približno do 19. ure.

 

Kotizacija: 35 EUR (DDV vključen)

Rok za prijavo je do 22. maja 2015.

Seminar bo na posamezni lokaciji izveden, če bo zadostno število prijavljenih.

Dodatne informacije: 05 610 20 16, ksenija.strancar@fm-kp.si

Vabljeni!

Strokovni seminar se organizira v sklopu promocije novega magistrskega študijskega programa Pravo za management

22. maj 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo