Partnerji projekta CAB o njegovih vsebinah in aktivnostih

V četrtek, 16. novembra 2017 so se na Gospodarski zbornici Slovenije srečali partnerji projekta Čezmejni pospeševalnik podjetij za strategije pametne specializacije – CAB (Crossborder Acceleration Bridge), ki je sofinanciran iz programa Interreg Italia-Slovenija. S Fakultete za management, ki je eden od partnerjev projekta, sta se srečanja udeležila prof. dr. Mitja Ruzzier in doc. dr. Tina Bratkovič. V okviru uvodnega srečanja je potekala tudi novinarska konferenca.

Novinarska konferenca se je začela z uvodnim govorom Romine Kocina iz Joint Secretatiat P. Interreg V-A Italy-Slovenia 2014–2020, Claudia Barracchini iz Friuli Innovazione pa je predstavila projekt CAB. V nadaljevanju je dr. Aleš Pustovrh iz ABC pospeševalnika predstavil priložnosti uporabe čezmejnega italijansko-slovenskega sodelovanja za pospeševanje mednarodne rasti inovativnih podjetij. V zaključnem delu novinarske konference je predstavnik GZS povzel nadaljnje korake v okviru projekta CAB.

V popoldanskem delu srečanja je potekal sestanek partnerjev projekta glede vsebine in aktivnosti, ki jih bo treba izvesti v času trajanja projekta.

Vodilni partner projekta je Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, sodelujejo pa še 4 slovenski: poleg Fakultete za management Univerze na Primorskem še Inštitut za razvoj startupov in mladih podjetij ABC, Gospodarska zbornica Slovenije in SMART COM d.o.o. informacijski in komunikacijski sistemi; ter 3 italijanski partnerji (Univerza Ca’ Foscari iz Benetk, Univerza iz Trsta in Euris S.p.A.). Projekt CAB se je začel izvajati 1. oktobra 2017 in bo trajal dve leti.

CAB (Crossborder Acceleration Bridge) se spopada s skupnim izzivom programskega območja, ki zadeva potrebo po učinkovitejšem prenosu tehnologij in rezultatov raziskav podjetjem s ciljem izboljšanja zmogljivosti inovacij na programskem območju - pri čemer se bo še posebno osredotočil na sektorje S3 - ter tako povečal skupno konkurenčnost in okrepil sodelovanje med ključnimi subjekti inovativnega čezmejnega ekosistema. Cilj projekta CAB je namreč ustvariti mrežo slovenskih in italijanskih subjektov, ki bodo oblikovali, testirali in začeli dolgoročno uporabljati novo čezmejno storitev za pospeševanje podjetij, ki bo zmogla promovirati investiranje v razvoj inovativnih izdelkov/storitev in prenos tehnologij iz raziskovalnih centrov v podjetja. S projektom želimo doseči spremembo in sicer da bi več MSP izkoristilo priložnosti sodelovanja s centri za RR ter z novo storitvijo povečale obseg poslovanja na mednarodnem trgu. Glavni neposredni učinki projekta so 3: 1) 6 čezmejnih raziskovalnih aktivnosti na temo pospeševanja podjetij; 2) sodelovanje MSP-jev z raziskovalnimi ustanovami in 3) testna uvedba modela za pospeševanje podjetništva za skupno 20 podjetij. Uporabljen pristop zagotavlja konkreten učinek v smislu razvoja neizraženega potenciala start-up podjetij in MSP-jev v sektorjih S3, ki izkorišča nove tehnologije, tehnološko diverzifikacijo obstoje ih specializacij ter razvoj novih podjetniških dejavnosti. CAB se še posebej odlikuje po čezmejnem pristopu, uporabljenem pri načrtovanju orodij za podporo podjetjem, saj izkorišča posebnosti obeh trgov: slovenski trg ponuja idealno testno okolje za zgodnjo fazo njihovega razvoja, veliki italijanski trg pa omogoča potencial za njihovo rast.

 

Preberite tudi:

 

29. november 2017 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo