Pionirsko delo Mednarodne univerze v Libanonu na področju izobraževanja migrantov

Fakulteta za management in Pedagoška fakulteta, obe Univerza na Primorskem, sta v torek, 10. januarja 2017, gostili dekana Pedagoške fakultete Mednarodne univerze v Libanonu dr. Anwarja Kawtharanija.

Pred več kot dvajsetimi leti je našo mlado državo zajel val prebežnikov iz nekdanjih republik SFRJ. Nekateri so bili samo v tranzitu, drugi, predvsem tisti s slovenskimi koreninami, pa so se odločili, da v Sloveniji ostanejo. Zdaj se srečujemo z novim valom ljudi, ki bežijo z vojnih območij, kot sta Sirija in Afganistan, ali pred revščino, ki vlada v afriških državah.

V Libanon je zbežalo več kot milijon prebežnikov predvsem iz Sirije, na meji z njo so številni kampi za prebežnike. Med osebami, ki so zbežale od vojne, je veliko otrok in mladostnikov, ki niso pridobili niti osnovne izobrazbe. Dr. Anwar Kawtharani, dekan Pedagoške fakultete Mednarodne univerze v Libanonu, je med obiskom begunskih kampov ugotovil, da je nujno potrebno narediti nekaj na področju izobraževanja teh mladostnikov. Kako so se tega lotili, je predstavil na predavanju, ki ga je poimenoval Kako se je Mednarodna univerza v Libanonu (LIU) lotila pionirskega dela Pobude za izobraževanje migrantov s prilagoditvijo kurikuluma in uporabo znanj 21. stoletja.

Dr. Anwar Kawtharani je poudaril, da je treba mlade begunce iz Sirije šolati in jim omogočiti zaključek študijskega programa pedagogike, da lahko nato tudi sami izobražujejo otroke in mlade v kampih za prebežnike. Prva težava, s katero se je soočil, je bilo financiranje teh študentov, vendar se je vodstvo univerze odločilo, da bo pokrilo 90 odstotkov šolnine. Naslednji izziv je bilo prilagajanje učnega programa in učbenikov specifičnim pogojem izobraževanja otrok ter mladostnikov v begunskih kampih. Študenti njihove univerze se tako kot naši pripravljajo za prenos znanj učencem v učilnicah, ki imajo na razpolago številne sodobne pripomočke, medtem ko bodo imeli sirijski študenti, ki bodo poučevali v kampih, pouk v šotorih z zelo omejenimi učnimi sredstvi. Zaradi tega so morali spremeniti tudi učni program in ga prilagoditi pogojem, pod katerimi se bo izvajal pouk. Lekcije iz učbenikov, po katerih se bodo učili sirijski študenti, so prilagodili ter poslali v odobritev na matično univerzo v Londonu. Povabili so svoje predavatelje, da se prostovoljno prijavijo za izvajanje študijskega programa za sirijske študente prebežnike. Od približno 250 predavateljev se jih je prijavilo le okrog 10, vendar gre za njihove najboljše kadre, je poudaril. Ta študijski program izvajajo že nekaj let in imajo vsako leto vse več vpisanih študentov. Pokazal je številne fotografije, posnete v improviziranih učilnicah pod šotori.

Na Pedagoški fakulteti Mednarodne univerze v Libanonu so naredili pionirsko delo in ustvarili inovativen ter uporaben študijski program za izobraževanje pedagoškega kadra, ki pa ga druge univerze v Libanonu ali sosednjih državah žal niso prevzele, predvsem zato ker so zasebne. Za razliko od LIU, ki je prav tako zasebna univerza, se niso odločile za štipendiranje sirijskih študentov prebežnikov.

Dr. Anwar Kawtharani je naše študente povabil, da obiščejo njihovo univerzo in izrazil željo za sklenitev sporazuma z Univerzo na Primorskem za izmenjavo študentov Erasmus. 

 

Zapis: dr. Vesna Grahovac
Foto: Andreja Sopič, fotoarhiv UP

12. januar 2017 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo