Pobudo odprtega izobraževanja širimo tudi na Fakulteti za management

Fakulteto za management je obiskal izr. prof. dr. Richard West z ameriške univerze Brigham Young v Utahu. Njegova gostiteljica je bila izr. prof. dr. Viktorija Florjančič, ki v slovenski pobudi odprtega izobraževanja zastopa Univerzo na Primorskem. Na fakulteti sta ga sprejeli prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo doc. dr. Suzana Laporšek in prodekanja za izobraževanje – študijski programi 1. stopnje doc. dr. Elizabeta Zirnstein.

Dr. West se je na Fakulteti za management ustavil na poti med konferenco v Londonu in Bolonji. Dr. West se raziskovalno ukvarja z odprtim izobraževanjem, ki se prek pobude Opening Up Slovenia uveljavlja tudi v Sloveniji. V slovensko pobudo so vključene vse ravni izobraževanja – od vrtcev do univerz. Seznanitev s slovensko pobudo o odpiranju izobraževanja je dr. Westa usmerilo v razmišljanje o destinaciji t. i. sobotnega leta.

Na Fakulteti za management so dr. Westa sprejele prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo doc. dr. Suzana Laporšek in prodekanja za izobraževanje – študijski programi 1. stopnje doc. dr. Elizabeta Zirnstein ter gostiteljica dr. Viktorija Florjančič, ki v slovenski pobudi odprtega izobraževanja zastopa Univerzo na Primorskem. V skoraj dveurnem prijetnem srečanju je stekla beseda o možnosti sodelovanja na pedagoškem in raziskovalnem področju, saj se raziskovalna in pedagoška področja dr. Westa precej pokrivajo s področji delovanja visokošolskih učiteljev in raziskovalcev na Fakulteti za management. Pogovarjali smo se tudi o možnosti sodelovanja v uredniškem odboru mednarodnih revij, ki ju izdaja fakulteta, in sodelovanja na mednarodni znanstveni konferenci MIC.

Po obisku na Fakulteti za management je dr. Westa gostil še prorektor za znanstvenoraziskovalno in razvojno dejavnost Univerze na Primorskem izr. prof. dr. Boris Kavur. 

 

Zapis: dr. Viktorija Florjančič

27. oktober 2016 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo