Podaljšan rok za dokončanje podiplomskih programov

Zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo Covid19 in s tem povezanih ukrepov, ki otežujejo redno delo visokošolskih učiteljev in študentov je Senat UP FM sprejel podaljšanje roka za zaključevanje magistrskih programov Management in Ekonomija in finance za študente vpisane od 2009/2010 do 2012/2013.

Rok za dokončanje je podaljšan do 30. 9. 2021, pri tem pa se smiselno upošteva že sprejeti rokovnik.

ROKOVNIK ZA DIPLOMIRANJE  

Dodatne informacije se lahko obrnete na referat UP FM.

4. maj 2020 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo