Podaljšanje prijavnega roka in naši odgovori na vaša vprašanja

Včeraj so torej pristojne institucije odredile podaljšanje prvega roka za oddajo prijav na dodiplomske študijske programe do 9. aprila 2020, kar je seveda odlična novica za tiste, ki ste to pozabili že opraviti oz. tiste, ki ste še neodločeni glede svoje izbire. Mi pa imamo za vse vas še nekaj starih dolgov.

Na informativnem dnevu smo vam namreč obljubili, da vam bomo podali odgovore na vaša vprašanja, ki se jih niste upali postaviti pred ostalimi. Kar nekaj je bilo izjemno podobnih vprašanj, zato smo jih malce združili, vendarle pa upamo, da vsi dobite odgovore. 

 

Študijski središči Škofja Loka in Celje sta v fazi ukinitve. V letošnjem letu tam pričakujemo zadnje diplomante, nato pa bo celoten študijski proces potekal le v Kopru. Študij na programi UP FM v drugih krajih tako ni več mogoč. Predavanja potekajo tako SAMO še v KOPRU na sedežu fakultete (Cankarjeva 5) in stavbi IB (Trg Brolo 12).
Žal ne. Naši profesorji sicer redno uporabljajo e-učilnico za komunikacijo in podajo vsebin študentom, vendar celotna izvedba e-študija ni mogoča. 
Izredni študij je namenjen predvsem tistim, ki ob študiju delajo ali imajo družino, saj so trije letniki razporejeni v štiri (4) leta študija. Predavanja potekajo zgolj ob petkih popoldan in sobotah dopoldan. Študentje poslušajo le en predmet naenkrat in s tem zaporedno opravljajo vse obveznosti. Za razliko od rednega študija pa je izredna izvedba plačljiva za vse udeležence. Več o tem načinu študija si lahko pogledate TUKAJ.
Vsi naši programi, tako visokošolski kot univerzitetni, imajo mednarodno akreditacijo in so zato veljavni v vseh državah Evropske unije, posledično pa vam omogočajo tudi zaposlitev v tujini.
Predavanja za dodiplomski študij so razporejena od ponedeljka do petka. Prva se pričnejo ob 8.30 zjutraj in trajajo načeloma do 12. ure. Njihovo trajanje je seveda odvisno od predmeta in predvidenega števila ur. Nato imate eno uro študentje za kosilo, naslednje predavanje pa se vam začne ob 13. uri in traja največ do 16.30. Če imate kakšen dan prost ali ne, je tako odvisno od predmetov in urnika, ni pa seveda zagotovljeno.
Da. V primeru, da se želite vpisati na UNIVERZITETNI program, morate na poklicni maturi (ekonomske smeri) opraviti izpit iz enega od teh dveh predmetov. V primeru, da imate poklicno maturo katere od drugih poklicnih srednjih šol ali si niste izbrali za 5. predmet enega od teh dveh predmetov, imate seveda možnost vpisa na VISOKOŠOLSKI študijski program.
Matematika je ena osnovnih in temeljnih ved ekonomije in managementa. Razumevanje teh osnovnih konceptov vam bo v izjemno pomoč pri vrsti predmetov in tematik, ki jih boste spoznavali tekom študija, zato je v prvem letniku matematika eden ključnih predmetov. Čeprav marsikomu požene to led po žilah, pa se je nikar ne ustrašite. V kolikor boste redno obiskovali predavanja in vaje, delali sproti naloge in zadolžitve, spraševali in bili radovedni, potem vam matematika ne bo delala težav. 
Učenje ruskega jezika, kot enega od izbirnih predmetov, zaenkrat še ni v planu za dodiplomski študij. Kljub temu pa jezikovne tečaje za vse študente Univerze na Primorskem organizira ŠOUP - študentska organizacija UP in ob zadostnem interesu se seveda lahko organizira tudi tečaj ruskega jezika.
Trenutno žal fakulteta NIMA razpisanih mest za vzporedni študij.
Žal, tudi v letošnem letu poletna šola managementa NI v planu projektov na UP FM.
Delež študentov, ki ne napredujejo v višji letnik je na UP FM precej nizek. Trudimo se tudi z osebnim odnosom, kvartalnim sistemom ter svetovanjem tutorjev študentov in učiteljev, da študentom pomagamo pri sprotnemu opravljanju obveznosti, s čimer si zagotovijo uspešno napredovanje v višji letnik.
Po vsebini med vsemi poslovnimi fakultetami ni velikih razlik, saj obravnavmo izjemno podobne tematike. Razlike pa lahko najdete bolj v načinu dela in odnosu do študentov, kar ste lahko občutili na svoji koži tudi na naših informativnih dnevih. Na UP FM stremimo k temu, da naše študente ne obravnavamo zgolj kot številke in s pristnimi osebnimi odnosi poskušamo pomagati pri individualnem razvoju posameznika in njegove kariere že v času študija. 
UP FM ne razpolaga z lastnimi parkirnimi mesti v središču mesta, zato jih ne moremo zagotavljati tako študentom, kot tudi ne zaposlenim. Situacija bo enaka takrat, ko se bomo preselili v nove stavbe, saj je število parkirnih mest v mestnem jedru omejeno. 
18. marec 2020 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo