Pomagaj oblikovati spodbudno podjetniško okolje

V letu 2018 se Slovenija pridružuje več kot 50 državam pri izvedbi globalne mednarodne raziskave GUESSS – Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey. Gre za mednarodni raziskovalni projekt na področju podjetništva, katerega namen je zbrati in analizirati podatke, ki v čim večji meri opisujejo podjetniški namen in aktivnosti študentov za dosego tega. Podatki se zbirajo s pomočjo spletnega vprašalnika.

Prva raziskava je bila izvedena leta 2003. Do letos je bila raziskava izvedena sedemkrat. Projekt vodi inštitut, ki deluje pod okriljem Univerze St. Gallen iz Švice (Swiss Institute for Small Business and Entrepreneurship). Raziskava se izvaja vsaki dve leti in je postala pomembna na globalni ravni. V tem letu bo v raziskavi sodelovalo 55 držav, med njimi tudi Slovenija.

Rezultati raziskave so objavljeni v številnih znanstvenih člankih ter v obliki nacionalnih poročil, ki so objavljena na spletni strani organizatorja. Zbrani podatki se uporabljajo za raziskave v širšem kontekstu podjetništva, še posebno od leta 2011, ko se je projektu kot globalni partner in pokrovitelj pridružilo podjetje Ernst&Young.

Osnovni cilji raziskave so:

  • sistematično sledenje in analiza vzgibov študentov za karierno odločitev,
  • dolgoročno sledenje aktivnostim študentov,
  • mednarodna primerjava zbranih podatkov,
  • visokošolskim zavodom ponuditi vpogledv to, kako podjetništvo dojemajo študenti,
  • ponuditi primerjavo podatkov na geografski osnovi.

 

Dodana vrednost raziskave:

  • primerjava podatkov na globalni mednarodni ravni omogoča pozicioniranje države v smislu podjetniške usmeritve mladih;
  • rezultati raziskave ponujajo predloge aktivnosti na nacionalni ravni;
  • objava rezultatov pomaga pri ustvarjanju pozitivnega podjetniškega vzdušja;
  • univerzam ponuja možnost primerjave med ponujenim in dojetim podjetniškim izobraževanjem;
  • izvajanje raziskave pomaga pri promociji podjetništva med študenti.

 

Raziskavo GUESSS v Sloveniji izvajamo tretjič. Vabljeni, da sodelujete v raziskavi. Vprašalnik je na voljo v angleški in slovenski različici na tej povezavi: https://tinyurl.com/guesss-slo.

 

Rezultati projekta bodo v pomoč tako študentom kot tudi visokošolskim zavodom. Sodelujte in pomagajte oblikovati spodbudno podjetniško okolje!

 

 

29. oktober 2018 | FM

Družbena omrežja

Kazalo