Poskusimo razumeti dobo, v kateri živimo, in se angažirajmo za lastno prihodnost

Fakulteta za management razpisuje za študijsko leto 2015/2016 nov, magistrski študijski program Politologija: študij politike, etike in družbe. Gre za zahteven, transdisciplinaren študijski program, ki poleg  temeljnih politoloških vsebin združuje širše vsebine iz družboslovja, humanistike, umetnosti idr. Študij bo potekal v obliki praktikumov, bralnih vaj in predavanj. Program bo Fakulteta za management izvajala v sdelovanju s Fakulteto za humanistične študije.

Študijski program temelji na predpostavki, da nismo zadostno opremljeni za prepoznavanje in razumevanje izjemno težavne in kompleksne dobe, v kateri smo se znašli. V ta namen ponujamo študij, ki bo omogočil teoretsko razumevanje največjih mislecev in mislic s področij politike, etike in družbe, kar nam bo pomagalo razumeti današnji čas. Brez poznavanja lastne preteklosti in premislekov tistih največjih v tradiciji politične misli ni mogoče razumeti današnjih ključnih političnih problemov in geopolitičnih položajev ter fenomenov, ki jih določajo. Denimo vprašanje svetovne dolžniške krize, izginjanje države in državljank/-ov, vojne intervencije, dominacije tehnike in tehničnega ravnanja z ljudmi. Ne nazadnje, brez tovrstnega poznavanja ni mogoče razumeti stagnacije t. i. zahodnega modela razvoja. To je tisto, kar – med drugim – z vso silo udarja na dan v obliki kronične brezposelnosti mladih, ki vas neposredno zadeva.

Če ste zainteresirani za resno študijsko delo in vam ne gre zgolj za formalno diplomo, vas vabimo, da se vpišete na dvoletni magistrski študijski program Politologija: študij politike, etike in družbe. Skupnostno se bomo trudili v smeri vaših zmožnosti mišljenja in delovanja, vaše neodvisne presoje in iznajdljivosti, s tem pa vam nemara pomagali, da se laže znajdete in orientirate v svetu, v katerem živimo.

Zakaj študirati Politologijo na Fakulteti za management?

  • To je nov študijski program, ki je zasnovan bistveno drugače od vseh drugih študijev politologije v slovenskem in bližnjem okolju: ponuja izziv dejavnemu, s svojo glavo mislečemu subjektu, ki se je tej dobi zmožen postaviti po robu.
  • Študij usposablja študente za to, da bodo samostojni, iznajdljivi in celo samozaposljivi, in ne zgolj objekti nekih fiktivnih delovnih mest, ki naj bi se pojavila od Nikoder.
  • To je študij konkretne sedanjosti, ki ne temelji na logiki predavanje–študij–izpit, temveč na kolektivnem delu, ki vključuje branje, kreativne seminarje in predavanja in pri katerem je poudarek na študentih in študentkah, in ne na profesorjih: slednji so v funkciji študentov in študentk.

Komu je študij namenjen?

  • Samostojnim mladim osebam, ki so željne novih znanj in drugačnih videnj ter interpretacij sveta – vključno z dejavnim življenjem.
  • Tistim, ki so pripravljeni resno poprijeti in delati: tako pri študiju v ožjem pomenu besede kot tudi skupnostno delovati s svojimi kolegi in kolegicami ter profesorskim kadrom.
  • Tistim, ki so naveličani dosedanjih akademskih prijemov ter se zavedajo, da sta dolgčas in splošna družbena nezainteresiranost resen problem.

Pogoji za vpis

Diploma 1. stopnje ali visokošolskega strokovnega študijskega programa (pred ZViS 2004) s področja družboslovja ali humanistike.

Diplomanti drugih strokovnih področij morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu 10–60 ECTS, ki jih kandidatu določi pristojna komisija glede na različnost strokovnega področja.

Na magistrskem študiju 2. stopnje je redni študij brez šolnine za vse (tudi zaposlene, iskalce zaposlitve, ne glede na starost itn.), ki še nimajo univerzitetne izobrazbe po programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 oziroma 7. ravni izobrazbe. Predavanja so popoldne (od 16.30 naprej).

 

S podiplomskim študijem Politologije boste dobili široka in hkrati tudi temeljna znanja ter metode razumevanja najbolj zahtevnih makro in mikro problemov preteklih dob, a tudi vaše lastne dobe. To pomeni samostojnost pri mišljenju in razsojanju ter možnostih koncipiranja in delovanja za drugačne prihodnosti. Temeljna naloga predavateljev in predavateljic je omogočanje samostojnega in kritičnega razsojanja in življenja, in ne životarjenja mladih nekje na robu moledovanja za nekim novim začasnim delom. Poudarek študija je na omogočanju samozaposlitev in zmožnosti »opreti se na sebe samega« ter »zaupati vase«, saj od obstoječe družbe ni mogoče pričakovati odpiranja novih delovnih mest. To so kvečjemu lahko pravljice za lahko noč mladih generacij.

izr. prof. dr. Tonči A. Kuzmanić

Vabljeni na informativne dneve, ki bodo potekali:

Preberite tudi predstavitve drugih magistrskih študijskih programov Fakultete za management: ManagementEkonomija in financeManagement trajnostnega razvoja, Pravo za management in Politologija.

Sorodne povezave:

 

24. avgust 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo