Postani tutor študent tudi ti!

 

Fakulteta za management vabi k sodelovanju bodoče TUTORJE študente v okviru razpisa za tutorje študente. Prijavi se na razpis in pomagaj mlajšim kolegom, študentom s posebnimi potrebami ali tujim študentom na naši fakulteti.

   

Kaj počne TUTOR študent?

Tutor Fakultete ua management daje študentom informacije v zvezi s študijem in delovanjem fakultete, jim pomaga čez najbolj težavno začetno obdobje in spodbuja vključevanje študentov v fakultetno dogajanje in okolje ter tako vzpostavlja in krepi stike med študenti, učitelji in drugimi zaposlenimi na fakulteti.

 

Kdo lahko postane TUTOR?

Tutor študent je lahko vsak študent 1., 2. ali 3. stopnje študija na UP FM, ki je uspešno končal prvi letnik študija in se pred nastopom funkcije tutorja študenta udeležil usposabljanja za tutorje. Mandat tutorja študenta traja eno študijsko leto in se lahko podaljša.

 

Ali je tutorstvo ovrednoteno?

Kot tutor mlajšim kolegom boš nagrajen z 1 kreditno točko, kot tutor tujim študentom pa boš pridobil 2 kreditni točki v okviru predmeta Praktično usposabljanjo ali Strokovno razvojno delo za posamezno študijsko leto.

V okviru celotnega časa študija na dodiplomski ravni lahko dobiš največ tri kreditne točke, na podiplomski ravni pa največ dve kreditni točki.

Tutorstvo je vpisano v prilogi k diplomi, ki je lahko dobro priporočilo za bodočega delodajalca ali za študij v tujini.

 

Kako se prijavim na razpis?

Študent k prijavi na razpis priloži:

  • izpolnjeno prijavnico,
  • življenjepis,
  • izpis ocen,
  • izjavo o znanju angleškega jezika (zadostuje tudi opravljen izpit pri predmetu Poslovna angleščina 1), če želi biti tutor tujemu študentu,
  • morebitne druge priloge, ki so relevantne za funkcijo tutorja študenta.

 Kandidati svoje prijave z ustreznimi prilogami posredujejo Službi za študijsko dejavnost UP FM na naslov Cankarjeva 5, 6000 Koper ali na e-naslov tutor@fm-kp.si s pripisom »TUTOR«.

Rok za prijavo je 15. maj 2015. 

Več si preberite v razpisu  za tutorje študente.

Dodatne informacije?

Več o tutorstvu si preberite:

Za dodatne informacije smo vam na voljo tudi po e-pošti tutor@fm-kp.si.

9. april 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo