Predavanje gostujočega predavatelja za dodiplomske študente

V sklopu gostovanja na Fakulteti za management je v četrtek, 31. marca 2016, študentom prvega letnika dodiplomskega visokošolskega študijskega programa Management v Kopru predaval prof. dr. Richard Perlow, predavatelj na Univerzi Lethbridge v Kanadi.

Predavanje je potekalo v okviru predmetov Poslovna angleščina in Marketing. Gostujoči predavatelj je predstavil možnosti izmenjave študentov, študijske programe univerze Lethbridge ter Kanado in kanadsko poslovno okolje.  S pomočjo petih nacionalnih dimenzij (Geert Hofstede) je analiziral kanadsko kulturo in podal tudi nekaj primerjav s slovensko kulturo oziroma okoljem.

Prof. dr. Richard Perlow predava na Fakulteti za management kanadske univerze Lethbridge. Ukvarja se predvsem s področjem psihologije in organizacijskega vedenja. Našo fakulteto je obiskal v okviru bilateralnega sporazuma med FM in univerzo Lethbridge.

1. april 2016 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo