Preden se odločite za objavo zapisa ali fotografije na internetu, razmislite!

Včeraj, 20. septembra 2017, sta na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani potekala 7. posvet na temo zlorab otrok na internetu z naslovom E-zlorabe otrok: včeraj, danes, jutri, in novinarska konferenca ob 10-letnici prijavne točke Spletno oko, na kateri je sodeloval tudi doc. dr. Benjamin Lesjak s Fakultete za management, tudi predavatelj pri Safe.si.

Posvet E-zlorabe otrok je eden večjih in ključnih dogodkov na področju e-zlorab otrok v slovenskem prostoru. Letos poteka že sedmo leto, cilj posveta pa je slušateljem ponuditi nova znanja s področja zlorab otrok na internetu in s tem omogočiti učinkovitejše obravnave teh primerov v praksi. Letošnji posvet je namenjen pregledu razvoja problematike spolnih zlorab otrok na internetu, trendom in možnim novim ukrepom. (povzeto po sporočilu za javnost).

Rdeča nit novinarske konference je bila E- zlorabe otrok – tudi tvoja stvar! S tem sporočilom želijo strokovno in splošno javnost nagovoriti, da so zlorabe otrok na internetu stvar vsakega posameznika in da lahko vsak doda svoj košček v tem mozaiku: v obliki preventive, v obliki ustreznega odziva, ko pride do incidentov, ali v obliki učinkovitega oblikovanja in izvajanja politik na tem področju.

Doc. dr. Benjamin Lesjak, ki je sodeloval na novinarski konferenci, je navzočim dal nekaj napotkov, kaj lahko vsak posameznik stori za boljši jutri otrok glede varne in odgovorne rabe interneta:

»V šolstvu naj učitelji poskušajo vsak dan skrbeti za dvig kulturne in odgovorne rabe interneta tako med učenci kot tudi med učitelji samimi. Vsaka šola je v skladu z lastnim vzgojnim načrtom šole dolžna to razvijati ter v primerih zlorab ali nasilja to nemudoma poročati odgovornim.

Naloga staršev je vzgojiti odgovorne otroke. Starši morajo biti tisti zgled, ki otroku in sebi postavljajo meje uporabe raznih pametnih naprav. Poskušajmo svoje otroke učiti časovnih omejitev in spoštovanja pravil, ukrepajmo z odvzemom naprave, če je to potrebno, predvsem pa spodbujajmo pogovor z otrokom.

Otrokom polagam na srce, naj razmišljajo, preden se odločijo za objavo, zapis ali za neko aktivnost, npr. narediti golo fotografijo. Na delavnicah jim svetujem, naj preštejejo do deset in pomislijo, kako bo na to pogledal oče, mama, babica, dedek, učitelj. Ali to res sodi na internet oziroma na njegov telefon?«

 

Preberite še:

Foto: Mavric Pivk/Delo

21. september 2017 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo