Premalo se upoštevajo trendi razvoja razmerja med ekonomijo in socialo

»Pri snovanju zdravstvene reforme snovalci premalo upoštevajo trende razvoja razmerja med ekonomijo in socialo v svetu in Sloveniji. Dvig kompetenčnosti gospodarstva je odločno deklariran družbeni cilj, ki zahteva zmernost pri morebitnem dvigovanju prispevnih stopenj. Odpira se vprašanje, kako krepiti solidarnost, torej v kakšnem obsegu je mogoče zagotoviti financiranje večjega obsega zdravstva iz državnega proračuna.«

Tako razmišlja dr. Zvone Vodovnik, redni profesor za področje prava na Fakulteti za management, v članku z naslovom Poti do »zdravja za vse« v ZDA in Sloveniji, ki je bil objavljen 15. septembra 2017 v rubriki Mnenja v časopisu Delo.

Vabljeni k branju!

16. september 2017 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo