Prijavite svoj družbeno odgovorni partnerski projekt! - rok za prijavo podaljšan do 7. 5. 2018

Fakulteta za management je bila v okviru izvajanja magistrskega študijskega programa Management trajnostnega razvoja povabljena k sodelovanju pri projektu Nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks.

Fakulteta za management od leta 2010 izvaja magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja. Gre za edinstven študijski program v Sloveniji, ki ponuja celovit pogled na razvojne izzive in priložnosti trajnostnega razvoja. Študij je namenjen vsem, ki verjamejo, da je z znanjem in ustreznimi vrednotami mogoče pozitivno spremeniti okolje, v katerem delajo in živijo; vsem, ki želijo aktivno delovati pri usmerjanju politike organizacij in države do vprašanj trajnostnega razvoja okolja, družbe in gospodarstva; in vsem, ki se profesionalno ukvarjajo z okoljskimi, prostorskimi, socialnimi in razvojnimi komponentami v družbi.

Dodana vrednost naših študijski programov je tudi ta, da v izobraževalni proces vključujemo strokovnjake iz prakse, ki s svojimi predavanji popestrijo in obogatijo študijske vsebine. To povezovanje fakultete z neakademskimi ustanovami poraja priložnosti za različne nove oblike sodelovanja. Tako je bila naša fakulteta povabljena k partnerskemu sodelovanju pri projektu Nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks. Gre za pobudo, kjer iščemo najboljše in najbolj inovativne družbeno odgovorne partnerske projekte med podjetjem ter najmanj enim nepodjetniškim deležnikom. 

 

Prijavite svoj družbeno odgovorni partnerski projekt!

Odprt je razpis za Nagrado družbeno odgovornih podjetniških praks za partnerstva, inovacije in spremembe!

Rok za prijavo za Nagrado družbeno odgovornih podjetniških praks za partnerstva, inovacije in spremembe je podaljšan do 7. maja 2018!

 

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije je lansirala razpis za 3. nagrado družbeno odgovornih podjetniških praks za partnerstva, inovacije in spremembe. 

Namen nagrade je izpostaviti najboljše slovenske partnerske projekte s področja družbene odgovornosti in s tem povečati izmenjavo najboljših praks. Nagrado sestavljata 2 kategoriji:

  • kategorija za partnerstva z majhnimi in srednje velikimi podjetji,
  • kategorija za partnerstva z velikimi podjetji.

Nagrada je osredotočena na uspešna partnerstva med podjetjem ter najmanj enim neprofitnim deležnikom. Posebna pozornost je namenjena inovacijam z namenom spodbujanja podjetij pri ustvarjanju inovativnih rešitev za naslavljanje trajnostnih vprašanj. Nagrada vključuje kriterije, povezane s pozitivnimi učinki partnerstva, tako na družbo kot na podjetje. Prav tako se posebno pozornost namenja celostni obravnavi družbene odgovornosti.

 

Zakaj sodelovati?

  • brezplačna prijava
  • enostavna projektna dokumentacija
  • predstavite svoj projekt in si povečajte svoj ugled kot družbeno odgovorno podjetje
  • medijska izpostavljenost
  • strokovna evalvacija strokovne žirije vašega projekta
  • brezplačna udeležba na konferenci o družbeni odgovornosti znotraj EU za zmagovalce

 

Kako se prijavite?

Izpolnite razpisno dokumentacijo, ki je objavljena na www.mdos.si in jo oddajte do 7. maja 2018.

Med prijavljenimi izzivi bomo izbrali finaliste v vsaki kategoriji, ki bodo svoj projekt predstavili pred strokovno žirijo in na konferenci Trendi na področju družbene odgovornosti.

Zmagovalci bodo razglašeni 5. junija 2018.

Rok za prijavo je podaljšan do 7. maja 2018. Sodelovanje na razpisu je brezplačno!

Za več informacij in razpisno dokumentacijo obiščite spletno stran Mreže za družbeno odgovornost Slovenije.

Koordinator projekta: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije

Partnerji nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks so:

19. april 2018 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo