Priznanja Fakultete za management študentom in diplomantom

Fakulteta za management vsako leto podeli priznanja najboljšim, najuspešnejšim in najbolj zaslužnim študentom in diplomantom. Letos so naši študenti prejeli priznanja za uspehe na študijskem področju, za uspehe na področju obštudijskih dejavnosti, za uspehe na področju študentskega tutorstva in za najboljša diplomska dela.

Priznanje študentom za uspehe na študijskem področju sta prejela Anja Hrvatin, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Management, in Renato Sever, študent univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Management.

Priznanje za uspehe na področju obštudijskih dejavnosti je prejela Janja Klančar, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Management.

Iz utemeljitve:

Janja Klančar je oseba z izjemnim občutkom za sočloveka zlasti zaradi svoje angažiranosti v človekoljubne namene. Izpostaviti velja njeno izjemno zagnanost in vztrajnost pri pomoči študentom, ki so se znašli v stiski. V preteklem letu je organizirala vrsto dogodkov, na katerih so se zbirala finančna sredstva v ta namen. Nepogrešljiva je v Študentskem svetu Fakultete za management. Aktivno in uspešno pa  sodeluje tudi pri različnih drugih projektih.

Priznanje na področju študentskega tutorstva so prejeli tutorji študenti študijskega središča Škofja Loka:  Petra Hribernik, Matejka Letnar, Marko Levačič, Žiga Markič, Tina Tratnik in Tamara Zupan.

Iz utemeljitve:

Petra, Matejka, Marko, Žiga, Tina in Tamara sestavljajo izredno zagnano ekipo tutorjev študentov v študijskem središču Škofja Loka. Z njihovimi aktivnostmi, ki so bile plod timskega dela, je tutorski sistem v Škofji Loki zaživel v polni meri ter postal prepoznan in priljubljen med študenti. Hkrati so s svojim delovanjem pomembno prispevali h kakovosti študija in k večji povezanosti med študenti.

Priznanje za najboljše diplomsko delo so prejeli:

  • diplomant univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Management Matej Kekič za diplomsko nalogo z naslovom Management 21. stoletja (mentor prof. dr. Roberto Biloslavo),
  • diplomantka magistrskega študijskega programa druge stopnje Management Barbara Perič za magistrsko nalogo z naslovom Obdavčitev plač v Sloveniji in državah nekdanje Jugoslavije (mentorica doc. dr. Suzana Laporšek),
  • diplomantka magistrskega študijskega programa druge stopnje Ekonomija in finance Minka Vrabec Gortnar za magistrsko nalogo z naslovom Meje dispozitivnosti družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo (mentorica doc. dr.  Elizabeta Zirnstein) in
  • diplomantka doktorskega študijskega programa tretje stopnje Management dr. Jana Hojnik, za doktorsko disertacijo z naslovom ECO INNOVATION MODEL: antecedents, main dimensions and consequences (mentor prof. dr. Mitja Ruzzier).

 

Študentom, diplomantom in njihovim mentorjem iskrene čestitke!

 

Preberite še:

Dnevi Fakultete za management 2017 so se končali s slovesno podelitvijo diplom in priznanj

Priznanja Fakultete za management zaposlenim

27. marec 2017 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo