Priznanja Fakultete za management študentom in diplomantom

Fakulteta za management vsako leto podeli priznanja najboljšim, najuspešnejšim in najbolj zaslužnim študentom in diplomantom. Letos so naši študenti prejeli priznanja za uspehe na študijskem področju, za uspehe na področju obštudijskih dejavnosti in za najboljša diplomska dela.

Priznanje študentom za uspehe na študijskem področju so prejele Ulla Pegan, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Management, Polona Rustja, študentka univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Management, in Mojca Cencič, študentka magistrskega študijskega programa druge stopnje Management trajnostnega razvoja.

                               

Priznanje za uspehe na področju obštudijskih dejavnosti je prejel Gregor Mulev, študent univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Management.

Iz utemeljitve:
Študent Fakultete za management, absolvent univerzitetnega študijskega programa Management Gregor Mulev, je aktiven pri raznoraznih obštudijskih dejavnostih; veliko jih je, zato naj omenimo le nekatere. Sodeloval je pri projektu »Razvoj kulinaričnega produkta - Istrski zajtrk« in pri promociji fakultete na informativnih dnevih in sejmih. Je član Študentskega sveta FM in član Sveta za kakovost FM. Bil je študentski poslanec in v okviru Študentske organizacije Univerze na Primorskem je sodeloval pri večini projektov PrePreprostovoljnih in številnih dogodkih. Poleg tega je bil v lanskem študijskem letu član odbojkarske ekipe UP FM, ki je v odbojkarski ligi UŠZP osvojila 1. mesto.

Priznanje za najboljše diplomsko delo so prejeli:

Tjaša Misja, diplomantka visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Management je prejela priznanje za zaključno projektno nalogo z naslovom Razvoj lastnega izdelka, mentor doc. dr. Peter Štrukelj.

Iz utemeljitve:
Izbrana tema diplomskega dela je raziskovalno precej zahtevna in je zahtevala precejšno mero ustvarjalnosti kandidatke. Kandidatka je v sklepu naloge nakazala, kako bi lahko na osnovi odzivov v anketi vilice za študente še izboljšali, ter predlagala, kakšne sorodne izdelke vilicam bi v prihodnosti še lahko razvili. Največja odlika diplomskega dela je podroben opis razvoja lastnega izdelka (vilice za študente), kar zahteva precejšno mero analitičnosti in ustvarjalnosti kandidatke, ter poglobljeno začetno preizkušanje zanimanja študentov glede uporabe takšnih vilic. Kandidatka je izvedla anketo v angleščini ter v mednarodnem okolju na večjem številu študentov.

Martin Mikolj, diplomant univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Management, je prejel priznanje za diplomsko nalogo z naslovom Uporaba učinka sidranja pri oblikovanju prodajnih cen, mentorica doc. dr. Ana Arzenšek. 

Iz utemeljitve:
Diplomska naloga Martina Mikolja obravnava proces človekovega odločanja, pri čemer se osredotoča na eno od oblik kognitivne pristranskosti, t.j. na učinek sidranja. Cilj diplomske naloge je bil opozoriti na dejstvo, da se potrošniki pri presojanju cen izdelkov ne ravnajo racionalno. Preverjanja osnovne teze se je Martin Mikolj lotil ambiciozno, z metodo eksperimenta. Rezultati raziskave so potrdili, da učinek sidranja vpliva na končno vrednostno sodbo pri udeležencih eksperimenta. Martin Mikolj je pokazal visoko mero samostojnosti in odločenosti za hiter napredek pri nastanku vseh delov naloge. Diplomska naloga je napisana izjemno berljivo in zajema vire iz različnih ved, od filozofije, psihologije in marketinga in zato predstavlja celoto, ki daleč presega običajne naloge na prvi študijski stopnji.

Nataša Mlakar Sukić, diplomantka magistrskega študijskega programa druge stopnje Management, je prejela priznanje za magistrsko nalogo z naslovom Sodna praksa na področju prikritih delovnih razmerij, mentorica izredna profesorica doktorica Valentina Franca.

Iz utemeljitve:
Magistrantka Nataša Mlakar Sukič je v svoji nalogi z naslovom Sodna praksa na področju prikritih delovnih razmerjih izkazala odlično in nadpovprečno spretnost raziskovanja. S temeljitim poznavanjem teoretičnega ozadja, mednarodnih ter nacionalnih pravnih virov ter problematike prikritih delovnih razmerij je na prodoren način analizirala obsežno sodno prakso na tem področju. S tem je podala odgovore, kateri so ključni elementi presoje sodišč pri ugotavljanju, ali lahko neko razmerje opredelimo kot delovno ali ne. Naloga prinaša dodano vrednost tako na ožjem strokovnem področju kakor tudi ostalim deležnikom na trgu dela.

Dr. Patricia Blatnik je prejela priznanje za doktosko disertacijo z naslovom Model ekonomske učinkovitosti mreže sekundarne zdravstvene dejavnosti, mentor prof. dr. Štefan Bojnec.

Iz utemeljitve:
Doktorska disertacija proučuje mrežo sekundarne zdravstvene dejavnosti. Mere tehnične, stroškovne, alokativne in ekonomske učinkovitosti so ocenjene z metodo stohastične mejne analize in z metodo podatkovne ovojnice, ki je bila prvič uporabljena na primeru slovenskih splošnih bolnišnic in v zdravstvu v Sloveniji. Poleg tega so bili v raziskavo zajeti dejavniki učinkovite mreže zdravstvenih izvajalcev, kar predstavlja prvo celovito analizo mreže sekundarne zdravstvene dejavnosti z zajetjem optimalne velikosti, optimalne lokacije in števila izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Raziskava prispeva rezultate in spoznanja, ki so pomembna za poglobljeno razumevanje mreže sekundarne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega varstva, kar je ključno za oblikovanje učinkovitega zdravstvenega sistema.

 

Študentom, diplomantom in njihovim mentorjem iskrene čestitke!

 

Preberite še:

26. marec 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo