Priznanja Fakultete za management zaposlenim

Fakulteta za management vsako leto podeli priznanja tudi najboljšim, najuspešnejšim in najbolj zaslužnim zaposlenim. Letos so prejeli priznanje za najbolje ocenjene v študentski anket, za dosežke na raziskovalnem področju, za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM in za izjemen prispevek k razvoju fakultete.

Priznanje učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi je prejel viš. pred. mag. Dušan Gošnik.

Iz utemeljitve:
Študenti pravijo, da je profesor, ki uči za življenje. Tako, da je njegova snov še zdaj dobro zasidrana v spominu, v primerjavi z drugimi predmeti. Je korekten in pomaga študentom. Je eden boljših oziroma najboljši profesor na fakulteti. Je res prijetna osebnost in zelo prijazen.


Priznanje za dosežke na raziskovalnem področju je prejela asist. Jana Hojnik.

Iz utemeljitve:
Jana Hojnik kot mlada raziskovalka na Fakulteti za management dosega odlične raziskovalne rezultate, ki so izjemni tudi v mednarodnem merilu – od objave izvirnih znanstvenih člankov, prispevkov na mednarodnih znanstvenih konferencah, strokovnih in znanstvenih monografij do sodelovanja pri znanstvenoraziskovalnih projektih. V letu 2015 je objavila izvirni znanstveni članek What drives eco-innovation? A review of emerging literature v ugledni reviji Environmental innovation and societal transitions, ki se umešča v krog najpomembnejših svetovnih revij s področja. V preteklem letu je bila izbrana za sodelovanje v Pioneers into Practice programu mobilnosti, ki ga izvaja Climate Knowledge and Innovation Community in katerega namen je skozi sodelovanje med raziskovalci in podjetji razviti znanja in prakse za razvoj novih produktov in storitev na področju podnebnih sprememb.

 

Priznanje za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete je prejela strokovna sodelavka Karmen Hoblaj.

Iz utemeljitve:
Karmen Hoblaj je izjemno strokovno usposobljena oseba na področju računovodstva in financ. Pri njenem delu jo odlikujejo izjemni rezultati dela kot so samostojnost, ustvarjalnost in natančnost. S smislom za racionalni pristop pri opravljanju delovnih nalog je v veliko pomoč pri izvedbi delovnega procesa na področju računovodstva. V te procese vnaša izkušnje in znanje, ki jih je pridobila skozi različne delovne naloge na področju računovodstva. Organizirano in natančno izkoristi delovni čas glede na naloge in roke, ki so ji postavljene. Velike zasluge ji je v zadnjem letu pripisati tudi pri uvajanju novega računovodskega programa, saj je s pripombami in dopolnitvami pripomogla k dvigu kakovosti na tem področju. Svoje zadolžitve opravlja zavzeto in odgovorno, ker ima jasno izoblikovano vizijo o tem, kakšen bi moral biti učinkovit računovodski sistem kot bistveni sestavni del sistema kakovosti na Fakulteti za management Univerze na Primorskem.

 

Priznanje za izjemen prispevek k razvoju fakultete je prejel doc. dr. Klemen Širok.

Iz utemeljitve:
Doc. dr. Klemen Širok je na Fakulteti za management zaposlen že dobrih deset let. Takoj po prihodu na fakulteto je bilo jasno, da gre za sodelavca, ki ima posebno afiniteto do kakovosti v izobraževanju, saj se vse od svojih začetkov trudi, da bi spremenil kulturo kakovosti na fakulteti. Najbrž je bil to razlog, da ga je Senat Fakultete za management leta 2006 imenoval za člana Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela, ki deluje na ravni celotne Univerze na Primorskem. Istega leta je prevzel tudi vodenje komisije za kakovost in evalvacije na Fakulteti za management. Kot predsednik tega organa, ki se je medtem preimenoval v Svet za kakovost, je pomembno prispeval k razvoju fakultete za področju kakovosti v izobraževanju. Vseskozi je dajal pobude, svetoval, predlagal, opozarjal, včasih negodoval in protestiral. Vseskozi pa – spreminjal. Fakulteta za management se lahko, tudi po njegovi zaslugi, pohvali z vzpostavljenim sistemom spremljanja in zagotavljanja kakovosti, zaradi česar je v preteklem letu uspešno prestala postopke ponovne akreditacije nekaterih svojih programov, pridobila pa je tudi pomembno mednarodno akreditacijo FIBBA. Zaradi vsega navedenega gre letos priznanje za izjemne dosežke k razvoju fakultete prav njemu.

Vsem iskrene čestitke!

 

Foto: Tihomir Sumić

21. marec 2016 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo