Priznanja Fakultete za management zaposlenim

Fakulteta za management vsako leto podeli priznanja tudi najboljšim, najuspešnejšim in najbolj zaslužnim zaposlenim. Letos so prejeli priznanje za dosežke na izobraževalnem področju, za najbolje ocenjene v študentski anketi, za dosežke na raziskovalnem področju in za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti UP FM.

Priznanje učiteljem ali sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju je prejela Katedra za podjetništvo. 

Iz utemeljitve:
Visokošolski učitelji iz Katedre za podjetništvo – prof. dr. Mitja Ruzzier, doc. dr. Jasna Auer Antončič,  doc. dr. Tina Bratkovič Kregar, prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel in doc. dr. Jana Hojnik – že vrsto let v izobraževalno delo vnašajo najnovejša znanja s področja, predvsem pa sodobne koncepte učenja podjetništva, ki jih prepletajo s svojim raziskovalnim delom in praktičnimi izkušnjami preko sodelovanja z gosti iz prakse. So pobudniki in motor spletne strani Mikrobiz in odmevnega dogodka Festinno, ki je postal čezmejna platforma za predstavitev, povezovanje in snovanje širših podjetniških aktivnosti ter stičišče akademske sfere, gospodarstva, zainteresirane javnosti in načrtovalcev politik podpore podjetništva.

 

Priznanje učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi je prejela izr. prof. dr. Valentina Franca.

Iz utemeljitve:
Študenti menijo, da je najboljša učiteljica. Cenijo njeno skrbno pripravo predavanj, ki so venomer aktualna in polna praktičnih primerov. S svojimi predavanji študente spodbuja h kritičnem razmišljanju, odlikuje pa jo tudi pretanjen čut za pravičnost.

 

Priznanje za dosežke na raziskovalnem področju je prejel prof. dr. Štefan Bojnec.

Iz utemeljitve:
Prof. dr. Štefan Bojnec je redni profesor za ekonomijo in predstojnik Katedre za ekonomijo.  Že vrsto let sodi v sam vrh slovenskih raziskovalcev na področju ekonomije. V zadnjih petih letih dosega daleč najvišje število točk znanstveno-raziskovalne uspešnosti med slovenskimi raziskovalci s področja ekonomije. Njegova dela so objavljena v najprepoznavnejših mednarodnih znanstvenih revijah, kar dokazuje najvišje število citatov v Web of Science med slovenskimi raziskovalci s področja ekonomije. Posebej dejaven je tudi pri pridobivanju mednarodnih znanstvenih projektov v partnerstvu z eminentnimi institucijami iz tujine in pri mentoriranju doktorskih študentov.

 

Priznanje za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete je prejela strokovna sodelavka Ksenija Bažon.

Iz utemeljitve:
Ksenija Bažon je dolgoletna vodja službe za splošne in pravne zadeve na fakulteti. Je izjemna poznavalka ustroja fakultete in vseh delovnih procesov. V zadnjem letu je sodelovala pri ključnih projektih, ki so potekali na fakulteti. Koordinirala je vpeljavo informacijskega sistema Solarija, posebej vneto in zagnano vodi prenovo študentske prakse in razvija projekt poslovnega mreženja fakultete. Svoje zadolžitve opravlja zavzeto, z žarom in s pogledom v prihodnost.

Priznanje za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete je prejela tudi strokovna sodelavka Daša Zvonar.

Iz utemeljitve:
Daša Zvonar je sodelavka v službi za študijske zadeve, kjer skrbi za brezhibnost urnikov, točnost podatkov o študijskih programih in je skrbnica izvedbe tutorskega sistema na fakulteti. Njeno delo odlikuje natančnost, skrbnost in občutek za podrobnosti, saj le tako lahko izvedba študijskega procesa teče gladko. V času odsotnosti sodelavke je v študijskih letih 2015/16 in 2016/2017 prevzela velik del dodatnih obveznosti, ki jih je opravljala pravočasno, visoko kakovostno in s pozitivno naravnanostjo.

 

Vsem iskrene čestitke!

 

Preberite še:

Dnevi Fakultete za management 2017 so se končali s slovesno podelitvijo diplom in priznanj

Priznanja Fakultete za management študentom in diplomantom

27. marec 2017 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo