Prof. dr. Bojnec sodeloval na 15. kongresu EAAE

15. kongres EAAE (Evropsko združenje agrarnih ekonomistov) je potekal od 29. avgusta do 1. september 2017 v Parmi pod naslovom Na poti k trajnostnim kmetijsko-živilskim sistemom: uravnoteženost med trgi in družbo. Med več kot tisoč udeleženci iz vseh držav po svetu je bil tudi prof. dr. Štefan Bojnec s Fakultete za management.

Kongres EAAE je vsake tri leta organiziran v drugi evropski državi, na katerem se zberejo vodilni znanstveniki in strokovnjaki ter druga zainteresirana javnost in oblikovalci politik na področju kmetijstva, prehrane in razvoja podeželja. Udeleženci razpravljajo o najnovejših in najbolj perečih vprašanjih na področju kmetijstva in živilske industrije ter trgovine s hrano, od lokalne do mednarodne perspektive. Gre za vprašanja, ki jim je v znanosti in stroki namenjeno veliko pozornosti in so pomembna za družbo.

Letošnjega 15. EAAE kongresa (http://www.eaae2017.it/), organiziranega na Univerzi v Parmi v Italiji, se je udeležilo več kot tisoč udeležencev iz številnih držav. Predstavljenih je bilo 302 prispevka in 297 posterjev, potekali so štiri plenarne sekcije, 46 organiziranih sekcij, 16 organiziranih panelov in 15 predkongresnih simpozijev.

Prof. dr. Štefan Bojnec je imel predavanje in predstavitev prispevka z naslovom Vpliv reforme Skupne kmetijske politike na dohodke kmečkih gospodinjstev v Sloveniji (angl. The impact of CAP reform on farm household income in Slovenia), ki ga je pripravil v sodelovanju z Imrejem Fertőm. Poleg tega sta bila predstavljena še dva njegova prispevka:

  • Ilkay Unay-Gailhard in Štefan Bojnec: Agri-environmental Measures and On-Farm Labour Employment in
  • Imre Fertő in Štefan Bojnec: Economic Crisis and Fragility of Comparative Advantage in European Agriculture.

Na povabilo Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) je – prof. dr. Bojnec je nekdanji koordinator FAO enote za ekonomske politike pri Podregionalnem oddelku za srednjo in vzhodno Evropo – kot panelist sodeloval v posebni sekciji, ki jo je organiziral FAO, Trajnost kmetijstva v vzhodni Evropi, kjer je predstavil raziskave in izkušnje v regiji pod naslovom Tranzicija in trajnost kmetijstva v vzhodni Evropi.

Kot član uredniškega odbora se je prof. dr. Bojnec udeležil skupnega sestanka urednikov in članov uredniškega odbora European Review of Agricultural Economics.

5. september 2017 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo