Promovirana nova doktorja znanosti

Na svečani promociji novih doktorjev znanosti Univerze na Primorskem, ki je potekala v četrtek, 18. oktobra 201, sta bila promovirana tudi dva s Fakultete za management: dr. Michael David Burnard in dr. Aleš Trunk.

Dr. Michael David Burnard je napisal doktorsko disertacijo z naslovom Wood and human stress in the built indoor environment (Les in stres v grajenem notranjem okolju) pod mentorstvom izr. prof. dr. Andreje Kutnar. Raziskava stresa ljudi v grajenem okolju je zajemala pregled literature, anketo, ki je preverjala percepcije uporabnikov glede naravnosti gradbenih materialov, in eksperiment, ki je preverjal vplive uporabe lesa v pisarniških okoljih na stres ljudi. Pregled literature je pokazal potencial, ki ga imajo naravni materiali za spodbujanje zdravja pri ljudeh ob uporabi v notranjih prostorih. Anketa je razkrila, da uporabniki les zaznavajo kot naraven material. Študija stresa v pisarniških okoljih je pokazala izboljšanje stresnega odziva v pisarni s hrastovim pohištvom v primerjavi s pisarno, v kateri je bilo belo pohištvo.

Dr. Aleš Trunk je izdelal doktorsko disertacijo za naslovom Model pozavarovanja za brezposelnost v Evrospki uniji pod mentorstvom prof. dr. Milana Vodopivca in somentorstvom izr. prof. dr. Igorja Stublja. V disertaciji je obravnavana primernost morebitnega pozavarovanja za primer brezposelnosti v državah Evropske unije glede ohranjanja ravni potrošnje brezposelnih in spodbujanja ekonomske učinkovitosti. Na podlagi študija literature, analize delujočega sistema pozavarovanja ZDA in analize obstoječih zavarovanj brezposelnosti v EU je zasnovan model pozavarovalnega sistema za primer brezposelnosti v EU. Modelska simulacija je izvedena na osnovi podatkov obstoječih zavarovanj za primer brezposelnosti v obdobju 2003–2013 v EU 20. Na izviren način so določeni višina pomoči in prispevki ter opredeljeni sprožilci. Disertacija dokazuje, da bi zasnovani model, ki temelji na ekonomski in finančni heterogenosti držav EU, prispeval k varovanju dohodka in ohranjanju ravni potrošnje ter deloval kot samodejni stabilizator gospodarstva.

 

Novopromoviranima doktorjema znanosti iskreno čestitamo in jima želimo veliko uspehov na nadaljnji znanstveni poti.

 

Foto: Blaž Korent in Mirella Baruca

19. oktober 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo