Prosta mesta za drugi prijavni rok za dodiplomski študij

Danes začenja drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije, ki bo trajal do 28. avgusta 2015. Na Fakulteti za management so še prosta mesta na obeh študijskih programih – univerzitetnem in visokošolskem strokovnem Management – in v vseh treh študijskih središčih – v Kopru, Celju in Škofji Loki.

Objavljamo prosta vpisna mesta na Fakulteti za management Univerze na Primorskem za redni študij (brez šolnine) na visokošolskem strokovnem študijskem programu Management (v Kopru, Celju in Škofji Loki) in univerzitetnem študijskem programu Management (v Kopru):

univerzitetni Management (Koper) 

24

visokošolski strokovni Management (Koper)

38

visokošolski strokovni Management (Celje)

46

visokošolski strokovni Management (Škofja Loka)

22

Kdo lahko kandidira za vpis v 2. prijavnem roku?

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali prve prijave za vpis, in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih programov. V prijavo lahko kandidati po prednostnem vrstnem redu napišejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo v roku izpolnjevali pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red zapisanih študijskih programov, saj bo kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

Več v razpisu za vpis.

Postopek prijave in roki

Prijava na razpis za vpis v 2. prijavnem roku poteka prek spleta: e-prijavo oddate v sistemu eVŠ (povezava http://portal.evs.gov.si/prijava) ali prek Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze na Primorskem.

Kot pravočasna prijava se upošteva:

1)     s kvalificiranim digitalnim potrdilom: prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 28. avgusta 2015. Po pošti mora kandidat priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi ustrezne priloge (podrobneje v razpisu);

2)      brez kvalificiranega digitalnega potrdila: prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in skupaj z ustreznimi prilogami in priporočeno poslana do 28. avgusta 2015.

Kandidati, za katere izbirni postopek prvega roka še ni končal (opravljanje mature v dveh delih, opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v jesenskem roku, kandidati, za katere postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja še ni končan, kandidati, za katere je tako odločeno v pritožbenem postopku), lahko oddajo drugo prijavo za vpis do 28. avgusta 2015. 

Podrobnejše informacije o študijskih programih so dostopne na fakultetni spletni strani, za vaša vprašanja smo na razpolago po e-pošti referat@fm-kp.si in telefonih 05 610 20 03 ter 05 610 20 20.

 

21. avgust 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo