Raziskovanje in svetovanje 1/10

V Ljubljani je potekala zaključna konferenca projekta "Razvoj strategij reform na področju socialnih politik v Sloveniji". Vodilni partner projekta je bilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na konferenci so kot predstavniki Fakultete za management, ki je bila glavni partner pri projektu, sodelovali tudi dr. Milan Vodopivec, vodja projekta na FM, ter dr. Suzana Laporšek in dr. Matija Vodopivec.

Projekt Čezmejni pospeševalnik podjetij za strategije pametne specializacije – CAB (Crossborder Acceleration Bridge) je eden od 27 projektov, ki bodo v prihodnjih letih sofinancirani v okviru programa Interreg Italia-Slovenija. Med partnerji projekta je tudi Fakulteta za management Univerze na Primorskem, njen predstavnik pa bo prof. dr. Mitja Ruzzier.

Družbena omrežja

Kazalo