Raziskovanje in svetovanje 4/20

Univerza na Primorskem (UP) preko javnega razpisa išče kadnidate za mlade raziskovalce (MR), ki se bodo zaposlili in usposabljali največ štiri leta oz. za obdobje pridobivanja doktorata znanosti. Se vidiš med njimi? Eno mesto imamo tudi mi!

POZOR! Rok za prijavo podaljšan do 19. 7. 2019

EVROŠTUDENT VII je znanstvena mednarodna raziskava o socialnih in ekonomskih razmerah študentov/k, ki jo za Slovenijo izvaja Pedagoški inštitut. Študente/ke sprašujemo o njihovem študiju in življenjskih pogojih, kot na primer vstopu v visoko šolstvo, značilnostih in časovni razporeditvi študija, delu ob študiju, sredstvih, stroških in stanovanjskih razmerah, mobilnosti ter počutju.

Za nami so druge Lastovke UP 2019. Kot lansko leto, so tudi letos lastovke letele v Tednu odprtega učenja. In tako kot lani, so bile tudi letošnje Lastovke namenjene izmenjavi izkušenj pri uporabi različnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v visokošolskem pedagoškem procesu.

Družbena omrežja

Kazalo