Razpis rednih volitev dekana UP FM

Jeseni bodo na Fakulteti za management Univerze na Primorskem potekale redne volitve dekana. Mandat izvoljenega dekana/-je UP FM se bo začel 1. januarja 2018.

Senat Fakultete za management Univerze na Primorskem je na redni seji 12. junija 2017 na podlagi 67. člena Statuta UP (Uradni list RS št. 51/15-UPB2, 63/16 in 2/17) ter 20. člena Pravil UP FM z dne 25. 2. 2016 razpisal volitve dekana UP FM.

S 13. junijem 2017 so začeli teči roki za volilna opravila. Kandidati/-ke vložijo kandidaturo najpozneje do četrtka, 13. julija 2017.

Volitve dekana UP FM bodo izvedene na redni seji Senata UP FM v četrtek, 23. novembra 2017. Mandat izvoljenega dekana/-je UP FM se začne 1. januarja 2018.

 

16. junij 2017 | FM

Družbena omrežja

Kazalo