Razpis za mlade raziskovalce 2018

Želiš postati mladi raziskovalec?

Univerza na Primorskem je objavila Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2018, ki se bodo usposabljali v okviru raziskovalnih programov Univerze na Primorskem za pridobitev doktorata znanosti.

Kandidati se lahko prijavijo na prosta mesta mladih raziskovalcev pri izbranih mentorjih. Univerza na Primorskem v letu 2018 razpisuje skupno tri mesta za nove mlade raziskovalce.

Na Fakulteti za management je prosto eno mesto s področja upravnih in organizacijskih ved
pri mentorju prof. dr. Dušanu Lesjaku.

Rok za prijavo je 16. julij 2018.

Razpis, navodila za prijavo, prijavni obrazec, predstavitev mentorjev in kontaktne podatke za več informacij dobite na spletni strani Univerze na Primorskem.

Vabljeni k prijavi.

14. junij 2018 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo