Razpis za podelitev priznanj in nagrad FM za študijsko leto 2018/2019

Na podlagi 9. člena Pravilnika o priznanjih in nagradah Fakultete za management, ki ga je sprejel Senat UP FM na 44. redni seji dne 21. junija 2011, UP FM podeljuje priznanja FM študentom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem za dosežke v preteklem študijskem letu, in sicer:

  1. Priznanja FM študentom 
  2. Priznanja FM zaposlenim 
  3. Priznanja FM zunanjim sodelavcem 

Vse informacij v povezavi z razpisom najdete TUKAJ.

 

Predlagatelji kandidatov izpolnijo obrazec Prijava kandidata za priznanje in nagrade FM, ki mu priložijo priloge, predvidene na obrazcu, in ga v zaprti ovojnici s pripisom: »Prijava kandidata za priznanja in nagrade FM« oddajo v Službi za študijsko dejavnost do 17. januarja 2020 (upošteva se osebna vročitev ali datum poštnega žiga).

 

Pravilnik o priznanjih in nagradah FM Razpis za podelitev priznanj in nagrad FM za študijsko leto 2018/2019

 

 

 

8. november 2019 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo