Razpis za podelitev priznanj in nagrad Univerze na Primorskem za leto 2016

Na spletni strani Univerze na Primorskem je objavljen RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD UNIVERZE NA PRIMORSKEM ZA LETO 2016.

Univerza na Primorskem podeljuje zaposlenim, študentom in posameznikom naslednja priznanja in nagrade:

 1. Naziv »častni doktor Univerze na Primorskem«,
 2. Naziv »častni senator Univerze na Primorskem«,
 3. Naziv »zaslužni profesor Univerze na Primorskem«,
 4. Svečano listino Univerze na Primorskem,
 5. Zlato plaketo Univerze na Primorskem,
 6. Nagrado za znanstveno odličnost Univerze,
 7. Nagrado za pedagoško odličnost Univerze,
 8. Nagrado »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem,
 9. Priznanje Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem.

Rok za oddajo predlogov kandidatov za priznanja in nagrade iz točk 1.–5. in 7.–9. iz 2. člena pravilnika je do petka, 25. 11. 2016, do 14. ure.

Rok za oddajo predlogov kandidatov za nagrado za znanstveno odličnost iz točke 6. drugega člena pravilnika je do petka, 13. 1. 2017, do 14. ure.

Predlagatelji kandidatov za priznanja pošljejo predlog v pisni in elektronski obliki (na nosilcu USB ali CD/DVD) z naslednjimi izpolnjenimi obrazci in zahtevanimi prilogami:

 • PRIZNANJA-UP/obrazec1 (za vsa priznanja in nagrade iz točk 1.-9. drugega člena pravilnika, in
 • PRIZNANJA-UP/obrazec2(slednjega za posameznega predlaganega člana strokovne komisije za priznanja in nagrade iz točk 1.-5. drugega člena pravilnika),
 • PRIZNANJA-UP/obrazec3 (za nagrado za znanstveno odličnost iz točke 6. drugega člena pravilnika).

Predlogi za priznanja in nagrade se pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Razpis za podelitev priznanj in nagrad Univerze na Primorskem za leto 2016« s pripisom naziva oz. imena predlagatelja na naslov:

Univerza na Primorskem
Komisija za priznanja in nagrade UP
Titov trg 4
6000 Koper

skladno z zahtevami razpisa.                                                                                            

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so do zaključka razpisa na voljo pri kontaktni osebi na elektronskem naslovu manca.drobne@upr.si ali na telefonski številki: 05 61 17 501.

 

 

26. oktober 2016 | FM

Družbena omrežja

Kazalo