Razpis za štipendije Fundacije Leona Štuklja

Fundacija Leona Štuklja razpisuje skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči: desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno.

Štipendija je namenjena študentom, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije. Med dodatne kriterije se šteje tudi socialni status družine prosilca, prednost pri dodelitvi štipendij pa imajo študentje višjih letnikov.

Kandidati morate prijavi predložiti:

  • pisno prošnjo s telefonsko številko, elektronskim naslovom in kratkim življenjepisom;
  • dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu;
  • fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci ;
  • dokazila o izven šolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do petka, 30. 11. 2019 po elektronski pošti obvestila vse prosilce o izboru.

Pisno vlogo lahko oddate od četrtka, 10. oktobra 2019 in najkasneje do petka, 25. oktobra 2019.

Pošljete jih na naslov:

Fundacija Leona Štuklja
Ul. heroja Zidanška 18
2000 MARIBOR
(Vladimir PODHOSTNIK)

 

RAZPIS ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

 

Foto: Freepik.com
9. oktober 2019 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo