Rokovnik za diplomiranje na VS ali UN študijskem programu Management po predmetniku 2005

Vsi, ki ste se vpisali v 1. letnik visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa Management v študijskih letih od 2005/2006 do vključno 2012/2013 in vam za dokončanje študija manjkajo obveznosti v obsegu največ 3 predmetov, diplomsko delo in strokovna praksa (na VS Management), lahko študij po predmetniku VS/UN Management 2005 končate najpozneje do 30. 9. 2018.

Da boste ta cilj dosegli, je bil sprejet rokovnik za diplomiranje na visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu Management po predmetniku 2005, ki vam bo v pomoč pri načrtovanju dejavnosti v zvezi s končanjem študija.

Postopki in roki za diplomiranje so naslednji:

  • PRIJAVA TEME: priporočljivi rok 1. 10. 2017, skrajni rok 1. 3. 2018

Tema je veljavna 6 mesecev od dneva potrditve dekana vendar največ do skrajnega roka oddaje naloge v tehnični pregled.

Če študent ugotovi, da v šestih mesecih od potrditve prijave teme ne bo uspel oddati diplomskega dela v tehnični pregled, prosi za podaljšanje. Podaljšanje se lahko uredi najpozneje do skrajnega roka oddaje diplomskega dela v tehnični pregled.

 

  • ODDAJA DIPLOMSKEGA DELA V TEHNIČNI PREGLED: priporočljivi rok 7. 5. 2018, skrajni rok 15. 7. 2018

Referat presodi tehnično ustreznost diplomskega dela. Če delo ni tehnično ustrezno, referat študenta pozove, da v 15 dneh odpravi pomanjkljivosti in diplomsko delo ponovno odda v pregled.

 

  • ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA: najpozneje do 30. 9. 2018

 

Študentom, ki bodo upoštevali te roke, Fakulteta za management zagotavlja, da bodo postopki oddaje in zagovora diplomskega dela, kot jih določa Pravilnik o diplomiranju: strokovni naslov na 1. stopnji študija (ZViS 2004), izpeljani v rokih, ki še omogočajo zaključek študija do 30. 9. 2018. Po tem datumu se študentom, ki ne bodo zaključili študija, indeks uskladi z novim predmetnikom.

Rokovnik, ki ga je sprejel Senat UP FM na 48. redni seji dne 20. 4. 2017, je v celoti dostopen na tej povezavi.

21. april 2017 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo