Še lahko zaključite dodiplomski študij, ki se je izvajal po predmetniku 2005

Vse, ki ste se vpisali v 1. letnik visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa Management v študijskih letih od 2005/2006 do vključno 2012/2013 in do 30. septembra 2018 niste uspeli zaključiti študija, obveščamo, da imate še možnost, da svoj dodiplomski študij uspešno dokončate.

Možnosti za nadaljevanje študija sta:

Študent lahko študij nadaljuje in zaključi po predmetniku, ki smo ga začeli izvajati za prvič vpisane v študijskem letu 2013/2014 (trenutno v veljavi – glej predmetnik na spletni strani: visokošolski strokovni program oziroma univerzitetni program).

  • Študent odda vlogo za nadaljevanje in dokončanje študija na Komisijo za študentske zadeve. Obrazec za vlogo za nadaljevanje in dokončanje študija je v ŠIS. Obravnavo vloge je treba plačati (po veljavnem ceniku) po prejeti odločbi.
  • Komisija za študentske zadeve študentu uskladi indeks oziroma določi študijske obveznosti po predmetniku 2013/2014 v skladu s preglednico vsebinske primerljivosti, ki jo je sprejel Senat UP FM na 34., redni seji dne 28. 5. 2014. (preglednica vsebinske primerljivosti študijskih obveznosti VS oziroma preglednica vsebinske primerljivosti študijskih obveznosti UN)
  • Študent opravi študijske obveznosti, ki mu jih je določila komisija, in zaključi študij, ko pripravi in zagovarja diplomsko delo.

 Študent, ki mu je Komisija za študentske zadeve že odobrila nadaljevanje študija in je imel prijavljeno temo diplomskega dela ter mu je le-ta potekla s 30. septembrom 2018, mora ponovno oddati vlogo za nadaljevanje in dokončanje  študija. Opraviti mora študijske obveznosti, ki mu jih določi komisija ter ponovno prijaviti temo diplomskega dela.

 

 

1. oktober 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo