Seminar za visokošolske učitelje FM o kombiniranem izobraževanju

V torek, 11. aprila 2017, so veliko predavalnico namesto študentov zasedli visokošolski učitelji Fakultete za management. Potekal je seminar o kombiniranem izobraževanju, ki so ga izvedli kolegi Josh Kirby, Angela L. Dick in Jackie Sabol z Državne univerze Pensilvanija v Združenih državah Amerike (Pennsylvania State University), kjer imajo s takim načinom izobraževanje že večletne izkušnje.

Fakulteta za management za naslednje študijsko leto načrtuje kar nekaj sprememb v načinu dela pri predmetih. Da bi prehod v kombinirani način izvedli kar najbolj nemoteno in kakovostno, so se učitelji seznanili s primeri načrtovanja možnih aktivnosti v e-okolju, primeri doseganja učnih izidov, vključevanja in motiviranja študentov pri delu v e-okolju ipd. Učitelji so dobili veliko novih idej, porodilo se je tudi veliko vprašanj in zato bomo sodelovanje s kolegi iz ZDA še podaljšali ter organizirali še kakšno izobraževanje na to temo.

 

12. april 2017 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo