Slogan letošnjega dneva Zemlje na FM uresničujemo tudi skozi projekt PKP

Dan Zemlje je globalni dogodek, ki ga vsako leto praznujemo 22. aprila. Praznujemo ga že 48 let. Na ta dan se po svetu odvijajo različne aktivnosti, povezane z varovanjem okolja. Pri tem sodeluje več kot milijarda ljudi iz 192 držav sveta.

Geslo in glavna tema letošnjega dneva Zemlje sta Prenehajmo onesnaževati okolje s plastiko (End Plastic Pollution). Kljub vse večji ekološki ozaveščenosti ljudi še vedno proizvedemo in v naravno okolje odvržemo preveč plastike. Nevladne organizacije opozarjajo, da milijoni ton plastike končajo na odlagališčih odpadkov, ali še huje, v morjih in oceanih. Tudi v Sloveniji se je industrijska proizvodnja podjetij, ki so registrirana za  dejavnost proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, v letu 2016 glede na leto 2015 povečala za 20 %. (Vir: http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7354)

Ta tematika potrjuje, da na Fakulteti za management razmišljamo in delujemo v pravi smeri. V okviru letošnjega razpisa za program Po kreativni poti do znanja (sofinancirata ga Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije in evropski socialni sklad), ki povezuje podjetja, fakultete in njihove študente, je namreč med štirimi odobrenimi projekti tudi projekt z naslovom Biorazgradljivi izdelki, ki naravi niso v breme – novi izzivi in priložnosti za proizvajalce in kupce, ki ga izvajamo v sodelovanju s podjetjem Bokri, d. o. o. Pri projektu sodelujejo pedagoška mentorja  izr. prof. dr. Dragan Kesič in izr. prof. dr. Elena Bužan, delovna mentorica Eva Štraser iz podjetja Bokri ter 8 študentk in študentov s treh članic Univerze na Primorskem.

Statistično se v Sloveniji letno na smetiščih zbere več kot 280 milijonov ton plastike. Plastika je naravi tujek, sama se ne razgradi, za razgradnjo potrebuje vsaj 500 let in še kasneje ostajajo v zemlji mikro delci, ki pronicajo v podtalnico in se prenašajo v reke, morje in oceane. Ozaveščenost ljudi postaja pomembna v smeri, da se zmanjšuje količina plastičnih odpadkov in da se posega po izdelkih, ki so v naravi razgradljivi (papir, karton, biorazgradljiva plastika). Biorazgradljiva plastika je tista, ki se pod določenimi pogoji v okolju razgradi (na industrijskem ali domačem kompostu, v zemlji, v vodi). Glavna prednost produktov, ki so označeni z oznako »ok compost« je, da se po uporabi odvržejo med biološke odpadke, ki se odpeljejo na odlagališča ter predelajo v kompost. Produkti z oznako »ok home compost« pa  po uporabi postanejo del narave oziroma hrana za mikroorganizme. Leta 2015 so slovenski kmetje proizvedli 92.000 ton zelenjave, kar je sicer precej manj od porabe, nam pa podatek pove, da se kljub prenizki pridelavi zelenjave, ukvarja z vrtnarjem precejšen delež slovenskih gospodinjstev.  S ponudbo izdelkov z biorazgradljivo plastiko se olajša delo  vrtnarjem, poljedelcem, hkrati se razbremenjuje okolje  in zmanjšuje količino plastičnih odpadkov, ki jih je v poljedelstvu in cvetličarstvu precej (vse sadike so v plastičnih lončkih). Vprašanje pa je, ali se uporabniki v Sloveniji zavedajo, da obstajajo izdelki, ki so  biološko razgradljivi, jim olajšajo delo in so hkrati tudi zaščita pred zajedavci.  Na trgu namreč že obstajajo 100-odstotno biorazgradljivi lončki, ki se po uporabi zasadijo v zemljo ali odvržejo na domači kompost. So hkrati idealna zaščita pred bramorji in strunami. Materiali, iz katerega so izdelani, so rezultat slovenskega znanja ter uspešnega sodelovanja s slovenskimi in evropskimi ustanovami in podjetji.

V nadaljevanju sledi zapis študentke Maše Zidanšek, ki sodeluje pri tem projektu.

»V tem študijskem letu se na Fakulteti za management v sodelovanju s Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije – ki ponujata »okoljevarstvene programe«, kot so Management trajnostnega razvoja, Varstvo narave,  Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo ipd. –izvaja zeleni projekt o biorazgradljivih izdelkih. Kot študentka Fakultete za management, ki me še posebej zanima področje marketinga, se zavedam, da je pot od informiranja, da produkt lansiraš na trg, do same prodaje zelo dolga. Te poti pa marsikatero slovensko mikro podjetje ne zna prehoditi samo ali nima financ, da bi za to področje zaposlilo strokovnjake.

Podjetje Bokri in fakulteti želita Slovenijo ohraniti zeleno, zato bomo združili moči in trgu predstavili produkt iz bio plastike. Zakaj? Problem zmanjšanja količine odpadkov, predvsem iz plastike, je mogoče rešiti z izdelki, izdelanimi iz materialov, ki se v naravi lahko razgradijo. Najbolj perspektivni so izdelki iz bioplastike, ki so tudi rdeča nit našega projekta PKP. Leta 2017 je bilo v Sloveniji ugotovljeno, da je že kar nekaj podjetij, ki se ukvarjajo z bio razgradljivimi materiali in med njimi je tudi podjetje Bokri. S pomočjo partnerjev so izdelali postopek za predelavo eko lončkov iz proteinsko bogate predelane hrane. Družba je z velikim interesom vpeta v raziskave materialov, zmanjka pa jim časa za vstop na trg. Produkt eko lonček je pripravljen za distribucijo. Poslovni in marketinški načrt pa bo podjetje izdelalo v okviru projekta PKP. Študenti bomo izdelali tržno raziskavo in jo analizirali. Izdelali bomo tudi poslovni načrt, v okviru katerega bomo predstavili podjetje in proizvod ter definirali ključne partnerje, aktivnosti, vrednost za uporabnika, odnose s kupci, segmente kupcev, vire, distribucijske kanale, stroške in prihodke. V skladu z analizo trga bomo izbrali najprimernejšo tržno pot, da bo čim bliže uporabniku, hkrati pa bo vplivala na ekonomski uspeh podjetja. Pri samem projektu bo velik poudarek na opredelitvi marketinškega spleta za izdelek in na sami promociji izdelka – sem sodijo oglaševanje, pospeševanje prodaje in odnosi z javnostjo. Razdelane bodo perspektivne možnosti, med katerimi je tudi predstavitev izdelka in seveda materiala. Študenti bomo v okviru projekta poslali vsebinsko ponudbo identificiranim kupcem in zbirali prva naročila v skladu z marketinško prodajno strategijo.

Primarni posel podjetja Bokri je izdelava tehničnih komponent za avtomobilsko in elektro industrijo. V zadnjem času pa se v podjetju spogledujejo z novo dejavnostjo, ki je okolju prijazna, in želijo, da postane pomemben gradnik v fazi recikliranja in okolju prijaznih izdelkov. Zavedajo se, da so se znašli na trgu, ki še ni raziskan in da uporabniki še niso tako ozaveščeni, da bi prvotno posegli po recikliranih in biološko razgradljivih izdelkih. To je področje, o katerem je še premalo napisanega in tudi spodbud za poseganje po takšnih izdelkih je še vedno premalo. Dejansko pa so to materiali prihodnosti, ki uporabniku olajšajo določeno opravilo, so naravi prijazni ter so izdelani iz bioloških odpadkov. Pred štirimi leti je bila ideja o izdelavi eko lončkov v družinskem podjetju le smela ideja, danes pa je to realnost. V podjetju Bokri se zavedajo, da pot ni lahka, vendar je s pravo vizijo in zadostno angažiranostjo za nove izzive premagljiva. Prav tako se zavedajo, da morajo mladi že v času študija pridobivati izkušnje z delom. Zato je njihovo poslanstvo sodelovati z mladimi in jim dajati možnosti učenja in prilagajanja na delo ter jim s tem omogočiti lažji vstop na trg dela. Tako se je začel tudi naš projekt, ki poraja moto, da bomo Slovenijo ohranili zeleno tudi za naše potomce.«

 

Foto: fotoarhiv Eve Štraser 

23. april 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo