Sofinanciranje doktorskega študija - javni razpis UP

Univerza na Primorskem (UP) je na spletni strani objavila javni razpis, s katerim ponuja priložnost sofinanciranja doktorskega študija vsem vpisanim na programe 3. stopnje na njenih članicah v letu 2019.

Rok za oddajo vloge je izjemno kratek, zato bodite pozorni! Ne glede na način oddaje vloge (po pošti oziroma osebno) morate vlogo oddati do četrtka,  3.10.2019 do 14. ure v sprejemno pisarno Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper.

Na teh povezavah najdete MERILA IN POGOJEBESEDILO JAVNEGA RAZPISA in PRIJAVNI OBRAZEC.

Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani kandidati dobite vsak dan med 9. in 12. uro na telefonski številki 05 6117 523 ali na elektronskem naslovu szrrd@upr.si.

26. september 2019 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo