Srečanje študentov in učiteljev magistrskega programa Management trajnostnega razvoja

V okviru vodenega procesa diplomiranja je v ponedeljek, 28. januarja 2019, na Fakulteti za management potekalo srečanje študentov in absolventov magistrskega študijskega programa Management trajnostnega razvoja ter profesorjev, ki na tem programu predavajo. Namen srečanja je bilo medsebojno spoznavanje in usklajevanje tem magistrskih nalog med študenti in profesorji, da bi študente spodbudili k čimprejšnjemu zaključku študija in aktivnemu iskanju ustreznega delovnega mesta.

Uvodnemu pozdravu skrbnika študijskega programa Managememt trajnostnega razvoja izr. prof. dr. Igorja Jurinčiča je sledilo predavanje izr. prof. dr. Elene Bužan Varljen z naslovom Sodobni pristopi v naravovarstvu (aktualne problematike), v katerem je izpostavila stične točke med varstveno biologijo in trajnostnim razvojem ter vlogo genetike pri raziskovanju okolja in upravljanju z njim. Drugi del srečanja je bil namenjen predstavitvi predlogov tem za magistrske naloge kot spodbuda za čim prejšnji zaključek študija. Visokošolski učitelji z vseh štirih fakultet, ki sodelujejo pri izvajanju programa (Fakulteta za management, Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za vede o zdravju in Fakulteta za turistične študije – Turistica), so študentom pojasnili svoje predloge tem in področja, s katerimi se ukvarjajo. Študenti so imeli možnost, da so se posvetovali z možnimi mentorji. Za zaključek srečanja sta doc. dr. Valentina Brečko Grubar in študentka Eva Žunec predstavili projekt Za bolj trajnostno univerzo, ki je stekel na pobudo študentov, in prisotne povabili k sodelovanju.

29. januar 2019 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo