Strokovni posvet o zaščiti avtorskih pravic študentov

Pretekli teden je v Centru mladih v Kopru potekal strokovni posvet z naslovom Zaščitimo avtorske pravice študentom. Posvet je organizirala Študentska organizacija Univerze na Primorskem v sodelovanju s Primorskim svetovalnim središčem.

Študentska organizacija Univerze na Primorskem med svoje prednostne naloge delovanja uvršča tudi skrb za pravice študentov, kakovost in pogoje študija, zato ves čas budno spremljajo in opozarjajo na nepravilnosti, ki se dogajajo študentom. V zadnjem času je v Sloveniji ena najbolj perečih problematik plagiatorstvo. Na ŠUOP menijo, da univerze tej temi posvečajo premalo pozornosti, zlasti v primerih, ko mentor oziroma profesor neprimerno uporabi podatke študijskega dela študenta. Zato so se odločili, da organizirajo strokovni posvet na temo zaščite avtorskih pravic študentov.

Namen posveta je bil odgovoriti na različna vprašanja, ki se porajajo marsikateremu študentu ob pripravi različnih študijskih del, pa tudi o ustreznemu nadzoru in ukrepih za tovrstno problematiko in nosilcih odgovornosti. Med strokovnjaki, ki so sodelovali na posvetu, sta bila tudi viš. pred. mag. Primož Turk in viš. pred. mag. Katarina Krapež s Fakultete za management.

Razprava je pokazala, da je pomembno, da mentorji opravljajo svoje delo strokovno in skrbno. To med drugim pomeni, da so pozorni na mejo med tem, da študenta pri pisanju vodijo, mu svetujejo in ga spodbujajo, kar je bistvo mentorskega odnosa, in tem, da pišejo delo namesto študenta. Diplomska in druge zaključne naloge morajo biti rezultat intelektualnega dela študenta. Po koncu študija lahko mentor in diplomant sodelujeta, vendar zdaj v drugačnem, bistveno enakovrednejšem odnosu. V duhu akademske poštenosti morata jasno določiti, kolikšen je prispevek vsakogar k skupnemu delu in to v delu jasno označiti: bodisi kot soavtorstvo ali le kot pomoč pri pripravi znanstvenega članka.

Stališča, ki so se oblikovala na posvetu, bodo predstavili pristojnim na Univerzi na Primorskem, od katere pričakujejo dialog in konkretne rešitve.

3. november 2015 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo