Študenti obiskali Center inovativnega podjetništva pri NLB v Ljubljani

V okviru predmeta Pravo družb in delovno pravo pri izr. prof. dr. Matjažu Nahtigalu so študenti 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Management iz Škofje Loke obiskali Center inovativnega podjetništva, ki deluje v okviru NLB na Trgu republike v Ljubljani. Center je namenjen pridobivanju podjetniških in finančnih strokovnih znanj, omogoča dostop do mreže podjetniških mentorjev ter urejeno računovodsko in pravno podporo. Nudi tudi vrsto storitev za mlade podjetnike na začetku podjetniške poti, kot je možnost brezplačne uporabe prostorov za individualno delo, poslovne sestanke, delavnice in srečanja.

Za študente so pripravili dve delavnici: prva je bila namenjena pravilom finančnega opismenjevanja za posameznike, druga delavnica je bila namenjena praktičnemu prikazu poti od snovanja podjetniške ideje do njene realizacije v praksi.

V okviru prve delavnice so bila predstavljana temeljna pravila in izpostavljene tudi najpogostejše napake posameznikov pri upravljanju z osebnimi financami. Poznavanje temeljnih pravil upravljanja z osebnimi financami in pozornost nanje lahko pomembno pripomorejo k temu, da je posameznik tudi v vse bolj negotovih razmerah lahko bolj finančno samostojen in lahko bolj smotrno upravlja s svojimi sredstvi. Med takšna pravila sodi na primer redno načrtovanje, spremljanje in analiziranje upravljanja s finančnimi sredstvi. Poznavanje ustreznih razmerij med različnimi vrstami zadolževanja (kredit, limit, bančne kartice) ter pomenom varčevanja in varnostne rezerve na drugi strani lahko posamezniku pomaga k bolj ustreznem upravljanju s sredstvi. Na tej podlagi posameznik tudi laže ocenjuje, kdaj in za katere namene se je bolj smiselno kratkoročno, srednjeročno ali dolgoročno zadolževati, kdaj in za katere namene pa je bolj smiselno varčevati pred izvedbo določenega nakupa.

Z analizo osebnih financ opredelimo cilje, ki morajo biti realni in uresničljivi. Učinkovito upravljanje financ posledično omogoča realizacijo zastavljenih ciljev, kot tudi finančno samostojnost. Ob koncu delavnice so bili predstavljeni še različni načini za zagotavljanje varnosti pri prometu s karticami ter izkušnje študentov pri upravljanju s študentskimi financami.

V okviru druge delavnice je bil predstavljen uspešen primer mladega podjetnika in njegova prehojena pod od podjetniškega snovanja do uspešne realizacije podjetniške ideje. Predstavil jo je eden od finalistov izbora za Mladega podjetnika leta 2016 v okviru Zavoda Mladi podjetnik Rado Daradan. Izpostavil je, da preden je prišel s soustanoviteljem Mitjem Melanškom do uspešne ideje, je razmišlajl in poskušal izpeljati vrsto drugih podjetniških idej, ki se niso izkazale za uspešne. Nato sta s kolegom zasnovala personalizirane slikanice, pri katerih naročnik določi, kako bo videti glavni junak oziroma glavna junakinja. Zgodbice nato napišejo priznani slovenski pisci, za ilustracije pa poskrbijo najboljši umetniki ilustratorji.

Do uresničitve podjetniške poti je bila prehojena zahtevna in intenzivna pot od zagotavljanja prvih finančnih sredstev (študentski kredit in osebni prihranki), povezovanja z oblikovalci, ilustratorji in avtorji, priprave na tisk in tiskanja knjig, do postavitve spletnih strani, promocije in trženja. Ta pot je potekala zelo hitro, intenzivno, saj je bil cilj opraviti časovno čim hitrejšo pot od zasnove ideje do njene uresničitve na trgu. Pri tem je bilo pomembno tudi poznavanje konkurence in poznavanje podobnih idej po svetu, iskanje lastne, čim bolj unikatne ideje in dobro razumevanje ter poznavanje navad ter želja potencialnih potrošnikov najprej na slovenskem, nato pa tudi na drugih trgih po Evropi. Sočasno je bilo treba opraviti vrsto zelo raznolikih opravil, za kar je bilo potrebno tudi zelo dobro sodelovanje in medsebojno dopolnjevanje partnerjev pri projektu.

Danes so Mladi junaki že dobro prepoznavni in sprejeti na slovenskem trgu, po prejeti investiciji s strani bolgarskega pospeševalnika Eleven v tem letu uspešno vstopajo tudi na tuje trge, zlasti na nemškega. Pri snovanju Malih junakov trenutno sodeluje osem sodelavcev, pri promociji in marketingu uporabljajo inovativne marketinške prijeme, podprte s socialnimi omrežji.

Tudi v okviru druge delavnice so imeli študenti možnost izmenjave izkušenj, preizkušanja uresničljivosti svojih potencialnih podjetniških zamisli ter zbiranja informacij o uspešnih korakih ter učenja storjenih napakah, ki se v vsakem podjetniškem snovanju neizbežno dogajajo.

Obe delavnici skupaj sta zaokrožili teoretična izhodišča in znanja, pridobljena pri predmetu Pravo družb in delovno pravo s praktičnimi informacijami, konkretnimi izkušnjami ter spodbudami. Zahvaljujemo se gospe Snežani Groznik iz Centra inovativnega podjetništva, gospodu Radu Daradanu, vsem sodelavcem CIP NLB ter Zavodu Mladi podjetnik za gostoljubje in zanimivi delavnici v okviru Centra inovativnega podjetništva NLB.

 

Zapis: izr. prof. Matjaž Nahtigal

26. oktober 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo