Študentke in študenti, inovativne podjetniške ideje na plan!

UIP - Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske tudi letos objavlja natečaj za najboljšo podjetniško idejo Podjetna Primorska 2018. Kandidati se lahko prijavijo do 15. maja 2018 do polnoči z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani www.uip.si.

»Osnovni namen natečaja je spodbujanje podjetniške kulture in inovativnosti v podjetništvu, izmenjave znanja med akademsko sfero in gospodarstvom, komercializacije znanja, nastanka novih inovativnih in na lastnem znanju temelječih start-up, spin-off in spin-out podjetij ter ustvarjanje povezav med potencialnimi podjetniki in drugimi deležniki v okolju. Poseben poudarek je namenjen podpori akademskemu podjetništvu, ki je prednostno usmerjen v podporo prenosu in komercializaciji znanja s strani študentov, raziskovalcev, pedagoških delavcev in drugih zaposlenih, ter mladih diplomantov Univerze na Primorskem." (Direktor UIP Dorijan Maršič)

Natečaj ohranja tri kategorije: 

  1. Start-up Academic - Rektorjeva nagrada Univerze na Primorskem, ki je namenjena študentom, mladim diplomantom, raziskovalcem in pedagoškim delavcem Univerze na Primorskem,
  2. kategorija Start-up Optimist, ki je namenjena posameznikom in ekipam, ki nimajo podjetniških izkušenj in niso nikoli bili ustanovitelji podjetja oziroma niso zasedali vodstvenih funkcij v podjetjih in
  3. kategorija Start-up Accelerator Navigator, ki je namenjena izkušenim posameznikom ali ekipam, pri čemer je pogoj, da podjetje, ki ga prijavljajo na natečaj, ni starejše od treh let na dan objave razpisa.

Več informacij na tej povezavi.

 

10. april 2018 | FM

Družbena omrežja

Kazalo