Študentom pomagamo razvijati karierne kompetence za lažjo pot do prve zaposlitve

Kako lahko fakultete pomagamo bodočim mladim diplomantom družboslovnih smeri, ko se po diplomi znajdejo na trgu dela? Poleg tega, da jim damo ustrezno znanje, jim lahko omogočimo, da razvijejo veščine s področja kariernega razvoja in dobijo priložnost za povezovanje z gospodarstvom, ki hkrati pomeni tudi stik s potencialnimi delodajalci po končanem študiju. Na Fakulteti za management smo s tem namenom razvili predmet Zaposlovanje in karierni razvoj, pri katerem študente skozi različne dejavnosti spremljamo in usmerjamo, da razvijejo ustrezne karierne kompetence.

Ne glede na počasno okrevanje slovenskega gospodarstva ostaja trg dela do mladih še vedno neprijazen, čeprav so se leta 2014 razmere na trgu dela stabilizirale. Pomanjkanje zaposlitvenih možnosti spodbuja mlade, da nadaljujejo študij v sekundarnem in terciarnem izobraževanju. Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je najbolj množičen vpis ravno na področju družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved, kjer študira malo manj kot 30 odstotkov študentov. Posledično med dolgotrajno brezposelnimi narašča delež diplomantov, ki so končali študij s področja umetnosti in humanistike ter družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved.

Po drugi strani globalizacija in tehnološki napredek radikalno spreminjata naravo dela. Standardne oblike dela in zaposlitve, za katere so bila med drugim značilna daljša obdobja zaposlitve pri enemu delodajalcu, se počasi umikajo fleksibilnim oblikam zaposlitev. V luči procesa staranja prebivalstva to neizogibno vodi v večjo karierno dinamiko: pogostejše menjavanje delodajalcev in spreminjanje področij dela. Vseživljenjsko učenje ter vseživljenjska karierna orientacija tako postajata dejstvo in nuja.

Veščine oziroma kompetence za upravljanje kariere brez dvoma postajajo ključne za uspešno vključevanje mladih na trg dela, tako kot tudi za vzpostavljanje dolgotrajne samoizpolnjujoče delovne kariere, ki jih še čaka. Ali kot je rekel utemeljitelj vede o managementu Peter Drucker: “Managing oneself has become a skill that everyone must possess in today‘s labour market.”

V okviru predmeta Zaposlovanje in karierni razvoj študenti spoznajo temeljna načela in silnice, ki vplivajo na posameznika na trgu dela. Spoznajo se z orodji 'spoznavanja sebe', s konceptom zaposljivosti ter principi pridobivanja in izbora kandidatov za zaposlitev. Praktična znanja študenti 2. in 3. letnikov takoj tudi uporabijo, pri čemer vsak študent zase oblikuje zaposlitveno mapo oziroma neke vrste razširjen zaposlitveni načrt. Zaposlitvena mapa vsebuje kritično refleksijo rezultatov številnih orodij 'spoznavanja sebe', pregled njemu primernih poklicev in dejavnosti. Nato vsak študent zase pripravi ožji seznam potencialnih podjetij, primernih lastnemu zaposlitvenemu potencialu in kariernim ambicijam. Zapisu zaposlitvene strategije sledi še opis delovnega mesta, za katerega se bo študent potegoval, ter opis delodajalca. V nadaljevanju vsak študent pripravi ciljno fokusirano spremno pismo s pripadajočim življenjepisom. Pripravi se tudi na vprašanja, ki ga lahko čakajo na kadrovskem intervjuju, ter oblikuje vprašanja za kadrovike. Delo študentov vseskozi spremlja in komentira nosilec predmeta in jih pri tem dodatno usmerja na poti kariernega razvoja in piljenja zaposlitvenih veščin.

V okviru predmeta smo že dvakrat organizirali tudi okroglo mizo z naslovom Poglejmo realnosti v oči: mladi diplomanti v očeh delodajalcev. V zanimivi razpravi skupaj s predstavniki različnih podjetij, javnih organizacij in predstavnikov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 'pogledamo realnosti v oči' in bodočim diplomantom predstavimo, kako jih vidijo delodajalci, kakšna so pričakovanja in potrebe delodajalcev, kje se skrivajo priložnosti za zaposlitev in kako se kar najbolje pripraviti na proces kadrovanja.

Tako smo novembra letos v študijskem središču Fakultete za management v Celju 2016 organizirali že drugo okroglo mizo, na kateri smo gostili Barbaro Gogala, strokovnjakinjo za poklicno orientacijo z Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Sonjo Kopač, strokovnjakinjo za kadre iz SID – Prve kreditne zavarovalnice, in Marjana Špilarja, direktorja Finančnega urada Maribor.

Prvo okroglo mizo smo izpeljali v študijskem središču Fakultete za management v Škofji Loki maja letos. V razpravi so sodelovali Barbara Gogala, strokovnjakinja za poklicno orientacijo z Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Soniboj Knežak, vodja Kadrovske službe v Steklarni Hrastnik, in Tanja Mohorič, direktorica za inovacijsko kulturo in evropske projekte v podjetju Hidria.

Tretja ponovitev okrogle mize je predvidena v januarju 2017 v Kopru. Tako bomo s kariernimi kompetencami 'opremili' že več kot 140 študentov.

Vabljeni, da se pridružite zanimivi razpravi!

 

Zapis: dr. Klemen Širok, nosilec predmeta Zaposlovanje in karierni razvoj

19. december 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo