Študentski svet UP FM ima novo vodstvo

V torek, 26. novembra 2019, je potekala konstitutivna seja članov Študentskega sveta Fakultete za management. Za predsednika je bil izvoljen Adimir Preradović.

Volitve v ŠS UP FM so potekale 7. novembra 2019 na sedežu fakultete v Kopru. Izvoljeni so bili Una Stojković, Veronika Žarković, Benjamin Kralj, Alen Jazbec, Vitjan Robi Bužan, Jan Sahbaz Pergar, Gregor Gulič, Adimir Preradović, Janja Klančar, Matej Kekič, Andrej Gobina in David Knez.

Na konstitutivni seji, ki se je je udeležilo 9 članov ŠS UP FM, so izvolili še vodstvo. Za predsednika je bil izvoljen Adimir Preradović, za podpredsednico pa Una Stojković. Za tajnico ŠS UP FM je bila izvoljena Janja Klančar, Gregor Gulič pa je bil imenovan za drugega predstavnika Študentskega sveta UP FM v Študentskem svetu Univerze na Primorskem.


Čestitke vsem izvoljenim in veliko zagona pri svojem delu!

28. november 2019 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo