Študij ekonomije in financ, da boste v življenju znali pravilno izbirati

Podiplomski študijski programi Fakultete za management so oblikovani tako, da boste lahko uspešni in produktivni člani organizacije, ki se ji boste pridružili. Dajejo vam odlično osnovo za osebni in karierni napredek v nadaljevanju vašega življenja ter da boste s tu pridobljenim znanjem storili veliko dobrega zase in za širše družbeno okolje.

Predstavitev magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance

Magistrski študijski program Ekonomija in finance je še zlasti zanimiv za vse, ki svojo karierno pot načrtujete v finančnih ustanovah, na primer bankah ali zavarovalnicah, ter na vseh drugih področjih gospodarstva in negospodarstva, kjer je treba imeti dobro razvite analitične sposobnosti.

Po koncu študija so diplomanti s svojimi kompetencami zelo zanimivi za potencialne delodajalce, saj je njihovo znanje prilagojeno zahtevam na trgu dela, s poglobljenim znanjem ekonomije in financ ter v okviru študija razvito sposobnostjo uporabe teh znanj v praksi pa lahko konkurirajo za kakovostna delovna mesta v številnih podjetjih.

Ekonomija se ukvarja z vprašanjem izbire med različnimi alternativami. Povezana je z vsakim vidikom naših življenj: od odločitev, ki jih sprejemamo kot posamezniki ali družine, do okolja, ki nam ga oblikujeta gospodarstvo in država. Ekonomski način razmišljanja nas lahko privede do najboljših odločitev. Naredite optimalno izbiro tudi pri svoji odločitvi o podiplomskem študiju in se nam pridružite na Fakulteti za management.

Zakaj študirati Ekonomijo in finance na Fakulteti za management?
  • Študijske vsebine sledijo vizijam razvoja lokalnega in globalnega ekonomskega okolja.
  • Študij nadgrajuje osnovna znanja ekonomskih in poslovnih ved z najnovejšimi spoznanji, ki narekujejo smernice gospodarskega razvoja v prihodnosti.
  • Predavajo najboljši strokovnjaki s področja ekonomije in financ z dolgoletnimi izkušnjami v poslovnem svetu.
Komu je študij namenjen?
  • Vsem, ki načrtujejo in izvajajo strateške in operativne razvojne scenarije podjetij.
  • Vsem, ki izvajajo ekonomske analize za potrebe strateškega razvoja podjetja.
  • Vsem, ki znajo prepoznati priložnosti in nevarnosti ekonomskega, poslovnega in institucionalnega okolja ter se primerno odzvati.
Pogoji za vpis 

Diploma 1. stopnje ali dodiplomskega študijskega programa (pred ZViS 2004) s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ali prava.

Diplomanti drugih strokovnih področij morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti iz predmetov Uvod v ekonomijo, Osnove računovodstva in Osnove poslovnih financ

Magistrski študij je prilagojen študentom, ki so že zaposleni – predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času, od 16.30 naprej. Redni študij je brez šolnine za vse (tudi zaposlene, iskalce zaposlitve, ne glede na starost itn.), ki še nimajo univerzitetne izobrazbe (po programih, sprejetih pred 11. 6. 2004) oziroma 7. ravni izobrazbe. 

Študijski program Ekonomija in finance je sodoben, mednarodno primerljiv in dinamičen študijski program. Znanja, ki jih dobi diplomant, mu pomagajo pri razumevanju in reševanju mikroekonomskih in finančnih problemov, s katerimi se vsak dan srečujemo v poslovnem svetu, ter tudi makroekonomskih izzivov v narodnem gospodarstvu kot celoti. Študij daje tudi  povsem strokovna in praktična znanja, ki so uporabna pri uresničitvi podjetniških idej ali pri učinkoviti organizaciji in vodenju podjetja ali javnega zavoda. Z osvojenimi znanji, ki jih ponuja študijski program Ekonomija in finance, se študent lahko postavi ob bok mednarodni konkurenci na globalnem trgu znanja in dela ter ob upoštevanju etičnih načel v managementu samozavestno vstopi v svet gospodarstva in financ ter enakovredno z drugimi deležniki prispeva k rasti in blaginji družb.

prof. dr. Štefan Bojnec

 

Pomembne povezave:

 

 

21. junij 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo